Control of the lesser mealworm - Alphitobius diaperinus using entomopathogenic nematodes (EPNs) combined with nanoparticles

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 55 (1), 2016: 57–67
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (1), 2016)

Control of the lesser mealworm - Alphitobius diaperinus using entomopathogenic nematodes (EPNs) combined with nanoparticles

KORNELIA KUCHARSKA1, BARBARA ZAJDEL2, ELŻBIETA PEZOWICZ1, JOANNA JARMUŁ-PIETRASZCZYK1, ANNA MAZURKIEWICZ1, DOROTA TUMIALIS1
1 Department of Zoology, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
2 Bee - Division, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract:We examined the efficacy of entomopathogenic nematodes (EPNs), which were in contact with nanoparticles, in the control of A. diaperinus. Treatments were performed in laboratory conditions and consisted of one of the four species and strains of EPNs Steinernema feltiae and Heterorhabditis bacteriophora, which earlier were exposed to Ag, Au or Cu nanoparticles. All three development stages of the beetle were exposed to different EPNs. The mortality, the extensity, the intensity of infection of beetles were studied for 7 days. Most of nematodes, that survived contact with nanoparticles, developed in A. diaperinus larvae, pupae and adults. Significant differences were found in the sensitivity and susceptibility to penetration by parasites to various growth stages of the host. The most studied nematodes and nanoparticles caused a high mortality and the extensity of infection in host larvae, from 12 to 100% and from 8 to 83% respectively. A negative effect of gold nanoparticles on the mortality was observed in adult insects infected by S. feltiae (Owinema). Despite this, in many cases, the addition of nanoparticles may increase efficiency of EPNs, used in the integrated pest control.

Key words:Steinernema, Heterorhabditis, pest, poultry houses, Ag-NPs, Au-NPs, Cu-NPs

Streszczenie:Nanocząstki i nicienie entomopatogeniczne w ograniczaniu liczebności pleśniakowca lśniącego – Alphitobius diaperinus (Panzer, 1797). Trzy stadia rozwojoweAlphitobius diaperinus (Panzer, 1797) (Coleoptera: Tenebrionidae) zostały zarażone czterema gatunkami i szczepami nicieni entomopatogenicznych Steinernema feltiae i Heterorhabditis bacteriophora, które wcześniej miały kontakt z nanocząstkami srebra, złota i miedzi. Przez 7 dni badano śmiertelność, ekstensywność i intensywność zarażenia chrząszczy. Większość badanych EPNs i nanocząstek powodowała wysoką śmiertelność i ekstensywność zarażenia larw gospodarza, odpowiednio od 12 do 100% oraz od 8 do 83%. Zaobserwowano również negatywny wpływ nicieni S. feltiae (Owinema) i nanocząstek złota na śmiertelność dorosłych owadów. Mimo to, w wielu przypadkach dodatek nanocząstek może zwiększać skuteczność działania biopreparatów na bazie EPNs. Nanocząstki mogę być również stosowane w integrowanym zwalczaniu szkodników.

Słowa kluczowe: Steinernema, Heterorhabditis, szkodnik, brojlernia, nanosrebro, nanozłoto, nanomiedź

Please use the following format to cite the selected article:
KUCHARSKA K., ZAJDEL B., PEZOWICZ E., JARMUŁ-PIETRASZCZYK J., MAZURKIEWICZ A., TUMIALIS D. Control of the lesser mealworm Alphitobius diaperinus using entomopathogenic nematodes (EPNs) combined with nanoparticles. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Animal Science No 55 (1), 2016: 57–67

 

Authors’ addresses:
Kornelia Kucharska,
Division of Zoology, Department of Animal Environment Biology,
Faculty of Animal Science,
Warsaw University of Life Sciences - SGGW
ul. Ciszewskiego 8, 02-787 Warszawa, Poland
e-mail: kornelia.kucharska@op.pl