The study of domestic cat (Felis catus) personality based on survey in Poland

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 55 (1), 2016: 39–46
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (1), 2016)

The study of domestic cat (Felis catus) personality based on survey in Poland

TADEUSZ KALETA, NATALIA BORKOWSKA, KATARZYNA GÓRAL-RADZISZEWSKA
Department of Genetics and Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: On the basis of internet survey and using specially structured questionnaire for owners authors obtained data concerning assessment of behaviour of 161 domestic pure breed and mixed breed cats. Working on this data various statistical procedures were applied with Principal Component Analysis (PCA) as a chief method to extract personality dimensions in domestic cat. Authors obtained five dimensions of cat personality: openness, quietness, affiliation, activity and anthro-affiliation. The distinction between affiliation (in cat group context) and anthro-affiliation (in relation between cat and man) was firstly revealed in this study. The data also showed that some specific factors (age, duration of play with caretaker) have effect on cat personality. The comparison of personality of pure breeds and mixed breed cats referred rather to vocal communication than to its affiliation with human being (anthro-affiliation). Results of this study yielded by authors may be applied in shelters procedure of cat adoption.

Keywords: cat, personality, behaviour

Streszczenie:Badanie osobowości kota domowego (Felis catus) oparte o ankietę przeprowadzoną w Polsce. Na podstawie ankiety internetowej i stosując specjalnie rozbudowany kwestionariusz dla właścicieli autorzy uzyskali dane dotyczące oceny zachowania się 161 kotów rasowych i mieszańców. W opracowaniu danych zastosowano różne procedury statystyczne, z analizą głównych składowych jako główną metodą wyabstrahowania wymiarów osobowości u kota domowego. Autorzy uzyskali pięć takich wymiarów: otwartość, łagodność, afiliacja, aktywność i anthro-afiliację. Dystynkcja pomiędzy afiliacją (w kontekście grupy kotów) i anthro-afiliacją (w relacji między kotem a człowiekiem) ujawniono po raz pierwszy w tym badaniu. Dane ukazały także, iż pewne specyficzne czynniki (wiek, długość zabawy kota z opiekunem) mają wpływ na osobowość kota. Porównanie osobowości kotów rasowych i nierasowych odnosiło się do raczej do komunikacji głosowej kota niż do jego afiliacji z człowiekiem (anthro-afiliacji). Wyniki badań uzyskanych przez autorów można zastosować do stosowanej w schroniskach procedury adopcji kotów.

Słowa kluczowe: kot, osobowość , zachowanie

Please use the following format to cite the selected article:
KALETA T., BORKOWSKA N., GÓRAL-RADZISZEWSKA K. The study of domestic cat (Felis catus) personality based on survey in Poland. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Animal Science No 55 (1), 2016: 39–46

 

Authors’ addresses:
Tadeusz Kaleta,
Department of Genetics and Animal Breeding,
Warsaw University of Life Sciences - SGGW,
Ciszewskiego 8,
02-786 Warsaw
e-mail: tadeusz_kaleta@sggw.pll