The influence of the extensification of porker feeding on the slaughter value, quality of meat products and fattening economics

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 55 (1), 2016: 21–30
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 55 (1), 2016)

The influence of the extensification of porker feeding on the slaughter value, quality of meat products and fattening economics

PIOTR JANISZEWSKI1, KAROL BORZUTA1, DARIUSZ LISIAK1*, EUGENIA GRZEŚKOWIAK1, PIOTR ŚLÓSARZ2, BENEDYKT PEPLIŃSKI3, KAROL WAJSZCZUK3

1Department of  Meat and Fat Technology, prof. Waclaw Dąbrowski Institute of Agricultural and Food Biotechnology, 60-111 Poznan, ul. Głogowska 239, Poland
2Department of Animal Breeding and Product Quality Assessment, Poznań University of Life Sciences, Złotniki, Słoneczna 1, 62-002 Suchy Las, Poland
3Department of Management and Law, Poznań University of Life Sciences, 60-637 Poznan, ul. Wojska Polskiego 28, Poland

Abstract: Sixty four pigs were examined and divided into two groups: group A, fed with feed mixtures, which were poorer in protein and metabolic energy and group B, fed with a mixture richer in those components (a difference of 0.5% to 1% in the content of protein and from 0.5 to 0.8 MJ/kg in metabolic energy). The fattening of the pigs was done indoors until the pigs gained a body weight of 120 kg. The daily growth, slaughter value and the organoleptic quality of meat products were investigated. The reduced level of protein and energy in the feed was found to result in daily growth to be reduced by 130 g and the fattening period to be lengthened by nine days. The pigs which were fed less intensively had a higher content of meat in the carcass by 1.86 pp, less fatback in the half-carcass and a higher dressing percentage by 1.33 pp. The feeding was not found to influence the organoleptic quality of dry cured ham (except of the juiciness which was better in group A) and ham sausage (except for the compensation of colour which was better in group B).

Key words: feeding, slaughter value, meat products quality, fattening economics

Streszczenie: Wpływ ekstensyfikacji żywienia tuczników na wartość rzeźną, jakość przetworów mięsnych oraz ekonomikę tuczu. Wykonano badania 64 świń podzielonych na 2 grupy: grupę A żywioną mieszanką pełnoporcjową uboższą w białko i energię metaboliczną i grupę B żywioną mieszanką bogatszą w te składniki (różnica o 0.5 do 0.8% w zawartości białka i 0.5 do 0.8 MJ/kg w energii metabolicznej). Tucz prowadzono systemem alkierzowym do osiągnięcia masy ciała 120kg. Badano przyrosty dzienne, wartość rzeźną oraz jakość organoleptyczną wyrobów mięsnych. Stwierdzono, że obniżony poziom białka i energii w paszy spowodował zmniejszenie przyrostów dziennych o 130g i wydłużenie okresu tuczu o 9 dni. Tuczniki żywione mniej intensywnie charakteryzowały się większą o 1.86 pp. zawartością mięsa w tuszy, cieńszą o 3 do 6 mm słoniną oraz większą o 1.33 pp. wydajnością rzeźną. Zróżnicowany poziom żywienia nie wpłynął na jakość organoleptyczną szynek surowo-dojrzewających (oprócz soczystości, która była lepsza w grupie A) oraz kiełbasy szynkowej (z wyjątkiem natężenia barwy, która była większa w grupie B).

Słowa kluczowe: karmienie, wartość rzeźna, jakość produktów mięsnych, ekonomia tuczenia

Please use the following format to cite the selected article:
JANISZEWSKI P., BORZUTA K., LISIAK D., GRZEŚKOWIAK E., ŚLÓSARZ P., PEPLIŃSKI B., WAJSZCZUK K. The influence of the extensification of porker feeding on the slaughter value, quality of meat products and fattening economics. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Animal Science No 55 (1), 2016: 21–30

Author’s address:

Dariusz Lisiak
Pracownia Badań Surowców i Produkcji Rzeźnianej
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego
im. Prof. Wacława Dąbrowskiego
ul. Głogowska 239, 60-111 Poznań
Poland
e-mail: dariusz.lisiak@ibprs.pl