Information technology identification process of the technological complex

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 67 (Agricultural and Forest Engineering) 2016: 149-154
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 67, 2016)

Information technology identification process of the technological complex

ANDRZEJ CHOCHOWSKI1, ANATOLII LADANYUK2, VOLODYMYR RESHETIUK3, REGINA BOYKO2, YAROSLAW SMITYUKH2
1Warsaw University of Life Sciences - SGGW
2National University of Food Technologies of Ukraine - NUFT of Ukraine
3National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine - NUBIP of Ukraine

Abstract: The article deals with the TC of a sugar mill, whose process operation is described by a large number of technological variables as well as technical and economic indicators, which together form powerful information flows. Suffice it to note that the TC of a sugar mill has nearly 400 points of control of technological variables and requires the implementation of about 250 management features, including automatic control.

Key words: technological complex, identification, process, information technology, automatic control

Streszczenie: Technologie informacyjne w identyfikacji procesu produkcyjnego. Na przykładzie cukrowni wskazano na problemy tworzenia systemu zarządzania i sterowania dużym kompleksem produkcyjnym (TC), w którym kontrolowana jest znaczna liczba wskaźników techniczno-ekonomicznych i kilkaset zmiennych sterujących. Realizacja planowanych zadań wymaga opracowania potężnego systemu informatycznego realizującego ponad 250 funkcji zarządzania. Autorzy przedstawili koncepcję szybkiej oceny funkcjonowania dużych zakładów produkcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych.

Please use the following format to cite the selected article:
Information technology identification process of the technological complex. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 67, 2016: 149-154

Authors’ addresses:
Andrzej Chochowski
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Podstaw Inżynierii
ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa, Poland
e-mail: andrzej_chochowski@sggw.pl