Selection of drone flight parameters for determination of post-disaster forest area profile based on aerial photographs

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 67 (Agricultural and Forest Engineering) 2016: 131-138
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 67, 2016)

Selection of drone flight parameters for determination of post-disaster forest area profile based on aerial photographs

JACEK BRZÓZKO, JAN SKARŻYŃSKI, JOANNA ŁĄCZYŃSKA, IZABELA PACZEK
Department of Agricultural and Forestry Machinery, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: One of the main applications of unmanned aerial vehicles (UAV) is observation from the air of areas which are difficult to access. In forestry, this particularly concerns post-disaster areas with wind-fallen, wind-thrown and partly burned trees. The aim of the study was to assess usefulness of aerial photographs taken with a Microdrones MD4-200 drone from the point of view of detailed analysis of a wind damaged area. Investigations which allowed determining methodological requirements concerning the flight parameters and drone settings were carried out in a test area, whereas the verification investigation was performed on actual post-disaster areas. They constituted the basis for development of methodological guidelines regarding the use of drones for the assumed method of describing post-disaster forest areas.

Key words: aerial photographs, post-disaster forest areas, drone

Streszczenie: Dobór parametrów lotu drona do określania charakterystyki leśnego obszaru poklęskowego na podstawie zdjąć lotniczych. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań metodycznych realizacji zdjęć lotniczych wykonywanych dronem do analizowania charakteru leśnego obszaru poklęskowego. Ocenie poddano pułap lotu oraz wybrane warunki atmosferyczne, odnosząc je do możliwości oceny stanu lasu po klęsce według metodyki opracowanej przez Brzózko. Wykorzystano dron Microdrone MD4--200. Efektem badań jest zestaw praktycznych zaleceń dotyczących parametrów lotu drona oraz sprzyjających warunków atmosferycznych, które pozwalają na wykonanie zdjęć o praktycznej przydatności.

 

Please use the following format to cite the selected article:
BRZÓZKO J., SKARŻYŃSKI J., ŁĄCZYŃSKA J., PACZEK I. Selection of drone flight parameters for determination of post-disaster forest area profile based on aerial photographs. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 67, 2016: 131-138

Authors’ addresses:
Jacek Brzózko
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
ul. Nowoursynowska 164, 02-787 Warszawa, Poland
e-mail: jacek_brzozko@sggw.pl