Influence of cow herd structure onto milk yield factors at the milking parlour

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 67 (Agricultural and Forest Engineering) 2016: 93-100
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 67, 2016)

Influence of cow herd structure onto milk yield factors at the milking parlour

MAREK GAWORSKI, DARIUSZ BRZEZIŃSKI
Department of Production Organisation and Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The aim of the study was to analyse the movement of cattle in the area of a free-stall barn preceding entry into the milking parlour, considering the herd differentiation criterion. Herd differentiation considered cows which, at the stage of launching the milking parlour at a new barn had been previously kept in a free-stall system and cows kept in the tied system. The investigation proved that with an increased share of cows previously kept in the free-stall system in the group entering the milking parlour, the time of entry into the milking parlour was reduced. Moreover, attention was paid to the growth trend related to milk yield per cow along with a growing share of cows from the free-stall system.

Key words: milking parlour, cow, milk, herd, maintenance system

Streszczenie: Wpływ struktury stada krów na wskaźniki pozyskiwania mleka w dojarni. Celem pracy była analiza ruchu bydła w strefie obory wolnostanowiskowej poprzedzającej wejście krów do hali udojowej z uwzględnieniem kryterium zróżnicowania stada. Zróżnicowanie stada uwzględniało krowy, które na etapie uruchamiania dojarni w nowej oborze utrzymywano wcześniej w systemach wolnostanowiskowym i uwięziowym. Badania wskazały, że gdy w grupie wchodzącej do dojarni wzrastał udział krów utrzymywanych wcześniej w systemie wolnostanowiskowym, to zmniejszał się czas wchodzenia zwierząt do dojarni. Zwrócono także uwagę na wzrostową tendencję wydajności pozyskiwania mleka od jednej krowy wraz z rosnącym udziałem krów z systemu wolnostanowiskowego w grupie wchodzącej do dojarni.

Please use the following format to cite the selected article:
GAWORSKI M., BRZEZIŃSKI D. Influence of cow herd structure onto milk yield factors at the milking parlour. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 67, 2016: 93-100

Authors’ addresses:
Marek Gaworski
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
ul. Nowoursynowska 164 02-787 Warszawa, Poland
e-mail: marek_gaworski@sggw.pl