Assessment of selection and use of combine harvesters

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 66 (Agricultural and Forest Engineering) 2015: 29-36
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 66, 2015)

Assessment of selection and use of combine harvesters

MAREK GAWORSKI, KRZYSZTOF JANIGA, DAMIAN WILSKI
Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The objective of this study was a comparative analysis of combine harvesters, conducted on the basis of the criterion of modernity and the set of operating and technical parameters of machines offered on the market. In the comparative analysis of modernity, two harvesters were taken into account, manufactured by the same factory in different time periods. The study participants were users of equipment, who assessed selected features of harvesters, assigning specific scores to them in a survey. The respondents assessed positively the engine power, comfort of use, size of the grain container and performance of the newer combine harvester, at the same time indicating the negative features, that is, high cost of purchase and rapid depreciation of the machine.

Key words: farm, maintenance, storage, farming equipment

Streszczenie: Ocena doboru i użytkowania kombajnów zbożowych. W pracy przedstawiono porównawczą ocenę kombajnów zbożowych, przeprowadzoną na bazie kryterium nowoczesności i zbioru parametrów eksploatacyjno-technicznych maszyn oferowanych na rynku. W porównawczej ocenie nowoczesności uwzględniono dwa kombajny produkowane przez tą samą fabrykę, lecz w różnym okresie. W badaniach wzięli udział użytkownicy sprzętu, którzy w ankiecie oceniali w skali punktowej wybrane cechy kombajnów. Respondenci pozytywnie ocenili moc silnika, komfort użytkowania, wielkość zbiornika na ziarno i wydajność nowszego kombajnu, wskazując równocześnie na cechy negatywne, tj. duży koszt zakupu i szybki spadek wartości maszyny.

Please use the following format to cite the selected article:
GAWORSKI M., JANIGA K., WILSKI D. Assessment of selection and use of combine harvesters. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 66, 2015: 29-36

Authors’ address:
Marek Gaworski
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: marek_gaworski@sggw.pl