Methodological aspects of development of a 3D solid model of a broad bean seed huller. Part II. The 3D solid model of a broad bean seed huller

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 66 (Agricultural and Forest Engineering) 2015: 71-78
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 66, 2015)

Methodological aspects of development of a 3D solid model of a broad bean seed huller. Part II. The 3D solid model of a broad bean seed huller

LESZEK MIESZKALSKI
Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Methodological aspects of development of the huller concept design have been presented. The numerical 3D model of the huller was developed in the Solid Edge V19 environment. Individual parts of the huller were designed and then integrated into a functional model. The solid 3D model is the starting point for further dynamical analyses of the huller operation.

Key words: broad bean seed, huller concept, 3D solid model

Streszczenie: Metodyczne aspekty tworzenia modelu bryłowego 3D obłuskiwacza do nasion bobiku. Część II. Model bryłowy 3D obłuskiwacza do nasion bobiku. W artykule przedstawiono metodyczne aspekty opracowania koncepcji konstrukcji obłuskiwacza. Numeryczny model 3D obłuskiwacza powstał w środowisku Solid Edge V19. Modelowano poszczególne części obłuskiwacza, które następnie złożono w funkcjonalną całość. Bryłowy model 3D jest wstępem do dalszych analiz dynamicznych pracy obłuskiwacza.

Please use the following format to cite the selected article:
MIESZKALSKI L. Methodological aspects of development of a 3D solid model of a broad bean seed huller. Part II. The 3D solid model of a broad bean seed huller. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 66, 2015: 71-78

Authors’ address:
Leszek Mieszkalski
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: leszek_mieszkalski@sggw.pl