Changes in the parameters of the transfer function of a twin screw extruder

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 66 (Agricultural and Forest Engineering) 2015: 79-88
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 66, 2015)

Changes in the parameters of the transfer function of a twin screw extruder

ADAM EKIELSKI, TOMASZ ŻELAZIŃSKI, ADAM JESIONEK
Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The objective of this work was to determine the static characteristics and then the transfer function of the process of extrusion for selected process variables, such as screw rotational speed (n) and raw material flow rate (Q). In the study, the process of extrusion of a mixture of raw brewers' grains and maize cereal of humidity of 18%. Tests were conducted using the Clextral EV25 twin screw extruder. It was found that the extrusion process was an object that reflected well the areas of variability of parameters, such as object gain, time constant and transfer function.

Key words: extrusion, extruder, transfer function, transient state

Streszczenie: Zmiany parametrów transmitan-cji operatorowej ekstrudera dwuślimakowego. W pracy przedstawiono przykład wyznaczenia charakterystyki statycznej i transmitancji operatorowej procesu ekstruzji. Badania obejmowały analizę danych pomiarowych wybranych zmiennych procesowych takich jak prędkość obrotowa ślimaków (n) oraz natężenie przepływu surowca (Q). Wyniki pomiarów pozyskano podczas prowadzenia badań nad ekstruzją surowego młóta browarnianego i kaszki kukurydzianej o wilgotności 18%. W badaniach wykorzystywano ekstruder dwuślimakowy Clextral EV25 (oprogramowanie ekstrudera pozwalało na dokładny zapis danych pomiarowych z częstotliwością 1 Hz). Stwierdzono, że proces ekstruzji jest obiektem, który dobrze odzwierciedla obszary zmienności parametrów, takie jak: wzmocnienie obiektu, stała czasowa oraz transmitancja operatorowa. Wyniki badań potwierdziły również doniesienia innych autorów, że ekstruzja to proces o wyraźnych cechach nieliniowości.

Słowa kluczowe: ekstruzja, ekstruder, transmitancja, stan nieustalony

Please use the following format to cite the selected article:
EKIELSKI A., ŻELAZIŃSKI T., JESIONEK A. Changes in the parameters of the transfer function of a twin screw extruder. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 66, 2015: 79-88

Authors’ address:
Adam Ekielski, Tomasz Żelaziński
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: adam_ekielski@sggw.pl
tomasz_zelazinski@sggw.pl