The impact of initial tension on rapidity of dulling of saw cutting chains during cross-cutting of pine wood

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 66 (Agricultural and Forest Engineering) 2015: 89-98
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 66, 2015)

The impact of initial tension on rapidity of dulling of saw cutting chains during cross-cutting of pine wood

ADAM MACIAK
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The article presents results of research, aimed at comparison of rapidity of dulling of saw cutting chains depending on the initial tension level. Research was conducted during cross-cutting of moist pine wood. Measurements were conducted for two states of tension of saw chain: loose and tense. Dulling was determined on a basis of measurement of radius of rounding of saw chain cutting edges. As a result of the study, it turned out that tension exerted significant impact on rapidity of dulling of saw chains. This phenomenon is more visible when working with loose saw chain. Tension decrease also leads to greater diversification of radius of rounding of cutting edges of individual saw chains.

Key words: petrol chainsaw, saw tension, dulling of blades, cutting efficiency

Streszczenie: Wpływ napięcia wstępnego na szybkość stępiania się ogniw piły podczas przerzynki drewna sosnowego. W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem napięcia wstępnego piły na szybkość tępienia ostrzy jej ogniw tnących. Badania przeprowadzono podczas przerzynki drewna sosnowego. Badane drewno było wilgotne. Pomiary przeprowadzono w dwóch stanach napięcia piły: napiętym i luźnym. Stępienie określano poprzez pomiar promienia zaokrąglenia krawędzi tnącej ogniw piły. W wyniku badań okazało się, że napięcie istotnie wpływa na szybkość tępienia się ostrzy piły. Zjawisko to zachodzi bardziej intensywnie w przypadku pracy piłą z luźnym łańcuchem. Spadek napięcia powoduje też większe zróżnicowanie promienia zaokrąglenia krawędzi tnących poszczególnych ogniw piły. W trakcie pomiarów przyrost średniego promienia zaokrąglenia krawędzi tnącej piły z napiętym łańcuchem wyniósł 6,05 um, a z luźnym - 8,79 um. Średnia wydajność osiągnięta przez piłę z napiętym łańcuchem wynosiła 66,18 cm2/s, a piłą luźnym łańcuchem - 54,19 cm2/s. Różnica w wartości średniej wydajności skrawania między napiętym a luźnym łańcuchem wynosiła 11,99 cm2/s.

Please use the following format to cite the selected article:
MACIAK A. The impact of initial tension on rapidity of dulling of saw cutting chains during cross-cutting of pine wood. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 66, 2015: 89-98

Authors’ address:
Adam Maciak
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: adam_maciak @sggw.pl