Effect of management practices and free-stall construction on losses of sand used as a bedding material for dairy cows - pilot study

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 66 (Agricultural and Forest Engineering) 2015: 111-118
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 66, 2015)

Effect of management practices and free-stall construction on losses of sand used as a bedding material for dairy cows - pilot study

MAREK GAWORSKI1, ÁGUIDA GARRETH FERRAZ ROCHA2
1Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
2Faculty of Veterinary Medicine and Zootechny, University Federal of Uberlandia, Brazil

Abstract: The aim of the paper was to determine how some management practices, i.e. mechanical sand spreading on the stalls, affected possible losses of the bedding material. Measurements of sand level before and after machine spreading on 24 lying stalls were carried out in the barn with cows kept in a free stall system. Results of investigation showed considerable difference between two operators involved in the sand spreading on the lying stalls, especially different precision of spreader operators in terms of sand management in the lying area.

Key words: barn, cow, dairy, sand bedding, sand level

Streszczenie: Wpływ zasad użytkowania sprzętu i konstrukcji stanowisk legowiskowych na straty piasku jako materiału podłoża dla krów mlecznych - badania wstępne. Celem pracy było określenie, w jaki sposób pewne praktyczne zasady postępowania, tj. mechaniczne rozprowadzanie piasku na stanowiskach legowiskowych dla krów mlecznych, mogą wpływać na potencjalne straty materiału podłoża. Przeprowadzono pomiary poziomu piasku przed maszynowym uzupełnieniem i po nim na 24 stanowiskach legowiskowych. Badania wykonano w oborze z wolnostanowi-skowym systemem utrzymania krów mlecznych. Wyniki badań wskazały na znaczne różnice między dwoma operatorami agregatu maszynowego (ciągnik + rozrzutnik piasku), realizującymi zadanie związane z uzupełnianiem piasku na stanowiskach legowiskowych w oborze. Stwierdzone różnice dotyczyły szczególnie dokładności w rozprowadzaniu piasku w obszarze legowiskowym obory.

Please use the following format to cite the selected article:
GAWORSKI M., GARRETH FERRAZ ROCHA Á. Effect of management practices and free-stall construction on losses of sand used as a bedding material for dairy cows – pilot study. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Agricult. 66, 2015: 111-118

Authors’ address:
Marek Gaworski
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
02-787 Warszawa,
ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: marek_gaworski@sggw.pl