Diatomaceous earth in the prevention of worm infestation in purebred pigeons

Annals  of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 54 (2), 2015: 161-166
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 54 (2), 2015)
 
Diatomaceous earth in the prevention of worm infestation in purebred pigeons

MAŁGORZATA WIEWIÓRA2, MONIKA ŁUKASIEWICZ1, JUSTYNA BARTOSIK3, MATEUSZ MAKARSKI4, TOMASZ NIEMIEC4
1Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2Faculty of Animal Sciences, Aves Scientific Circle
3Faculty of Veterinary Medicine, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
4Department of Animal Nutrition and Biotechnology, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
 
Abstract: Diatomaceous earth in the prevention of worm infestation in purebred pigeons. The aim of the study was to determine the effectiveness of diatomaceous earth in the prevention of worm infestation in purebred pigeons and forms of its application. Diatomaceous earth (diatomite) was given to pigeons in the province of Mazovia. The following pigeon breeds were used in the experiment: Warsaw butterfly, Berlin white tail, starling and Polish owl. An addition of the natural mineral at 2% of the daily dose of feed was given for three weeks in nine dovecotes. The pigeons were divided into two groups. The Group I comprised 150 birds in five dovecotes. These birds were given grain (feed mix for pigeons, made by Kampol) plus diatomite mixed with a mineral additive (mineral complementary feed, made by Biowet). Group II comprised 150 birds in the other five dovecotes. These birds were given grain (feed mix for pigeons, made by Kampol) mixed with diatomite. The experiment found that the number of parasite eggs in the group I was reduced after a week following the application of diatomite, whereas the number of Capillaria nematode eggs and the proportion of Eimeria coccidia oocysts decreased considerably in group II.
 
Key words: Diatomaceous earth (diatomite), parasites, pigeons
 
Streszczenie: Ziemia okrzemkowa w profilaktyce odrobaczania gołębi rasowych. Celem badania było określenie skuteczności działania ziemi okrzemkowej w profilaktyce odrobaczania gołębi rasowych oraz formy jej podania. Ziemię okrzemkową (diatomit) podawano w gołębnikach zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego. Dodatek naturalnego minerału podawano w ilości 2% dziennej dawki paszy przez okres trzech tygodni w dziesięciu gołębnikach. Gołębie podzielono na dwie grupy. W grupie I 150 ptaków pochodzących z pięciu gołębników otrzymywało ziarno (mieszanka dla gołębi firmy Kampol) oraz osobno ziemię okrzemkową wymieszaną z mieszanką paszową uzupełniającą mineralną (firmy Biowet). W grupie II 150 gołębi z pozostałych 5 gołębników otrzymywało ziemię okrzemkową wymieszaną z ziarnem (mieszanka dla gołębi firmy Kampol). W kale gołębi zidentyfikowano 3 grupy pasożytów: jaja nicieni z rodzaju Capillaria, jaja nicieni z rodzaju Ascaridia oraz oocysty kokcydiów z rodzaju Eimeria. W przeprowadzonym doświadczeniu stwierdzono w 5 gołębnikach (ZO+ziarno+mieszanka mineralna Biowet) całkowitą likwidację jaj pasożytów już po tygodniu stosowania ziemi okrzemkowej, a w 5 pozostałych (ZO+ziarno) wyraźne zmniejszenie liczebności jaj nicieni Capillaria oraz zmniejszenie udziału oocyst kokcydiów Eimeria. 
 
Please use the following format to cite the selected article: WIEWIÓRA M., ŁUKASIEWICZ M., BARTOSIK J., MAKARSKI M., NIEMIEC T. Diatomaceous earth in the prevention of worm infestation in purebred pigeons. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW Animal Science No 54 (2), 2015: 161-166
 
Author`s address:
Monika Łukasiewicz
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Zakład Hodowli Drobiu – SGGW
Ciszewskiego 8
02–786 Warszawa, Poland
monika_lukasiewicz@sggw.pl