Response of 33 weed species germination to allelocompounds contained in sunflower (Helianthus annuus L.)

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 35, 2014: 15-23
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 35, 2014)

Response of 33 weed species germination to allelocompounds contained in sunflower (Helianthus annuus L.)

DOROTA CIARKA, MARTA STANKIEWICZ-KOSYL, MARIKA SZTYBER, HELENA GAWROŃSKA, STANISŁAW W. GAWROŃSKI
Laboratory of Basic Research in Horticulture, Faculty of Horticulture, Biotechnology and Landscape Architecture, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The inhibitory effect of sunflower on weeds has been reported in the literature, but most studies deal with a limited number of species. The objective of this work was to study the effect of allelocompounds contained in leaf extracts (at five concentrations: 1.25, 2.5, 5, 7.5 and 10% DM w/v) of the 'Ogrodowy' variety of sunflower on the germination of 33 weed species. In response to allelocompounds derived from sunflower, the germination of the weeds, with few exceptions, was delayed and reduced, with complete inhibition in some cases. The response depended on the weed species and on the concentration used. Among weed species, the greatest reduction was observed for Papaver rhoeas L., with full inhibition recorded at a concentration of just 5% DM w/v. Complete inhibition was also found for other weed species, but at higher concentration. By contrast, almost no inhibitory effect of sunflower al-lelocompounds was recorded for Vicia cracca L. and Echinochloa crus-galli (L.) Beauv.

Key words: germination, Helianthus annuus L., Piper Index, phototoxicity, aqueous extract, weed species

Streszczenie: Reakcja 33 gatunków chwastów na allelozwiązki pochodzące ze słonecznika (Helianthus annuus L.). Słonecznik jest wymieniany w literaturze jako roślina o silnym potencjale alle-lopatycznym w stosunku do chwastów, większość doniesień dotyczy jednak ograniczonej liczby ich gatunków. Celem pracy była ocena efektu allelozwiązków zawartych w wyciągach z liści (w pięciu stężeniach: 1,25, 2,5, 5, 7,5 i 10% s.m. m/v) słonecznika odmiany 'Ogrodowy' na kiełkowanie 33 gatunków chwastów. W reakcji na allelozwiązki pochodzące ze słonecznika kiełkowanie chwastów, z wyjątkiem kilku gatunków, było opóźnione i obniżone, a w niektórych przypadkach całkowicie zahamowane. Reakcja zależała od gatunku chwastu i stężenia wyciągu. Przy obu typach wyciągów natężenie efektu inhibicyjnego było proporcjonalne do stężenia. Spośród ocenianych gatunków chwastów najsilniej zareagował Papaver rhoeas L., którego kiełkowanie zostało całkowicie zahamowane już przy stężeniu 5%. Efekt taki został osiągnięty również dla innych gatunków chwastów, ale przy wyższych stężeniach. Jednakże dla Vicia cracca L. i Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. jedynie niewielki efekt hamujący wyciągów został zaobserwowany.

Please use the following format to cite the selected article:
CIARKA D., STANKIEWICZ-KOSYL M., SZTYBER M., GAWRONSKA H., GAWRONSKI St.W. Response of 33 weed species germination to allelocompounds contained in sunfl ower (Helianthus annuus L.). Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 35, 2014: 15-23

Authors’ addresses:
e-mail: marta_stankiewicz_kosyl@sggw.pl