Impact of technical parameters on the horizontal resistance component when slicing soil with a duckfoot share

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 65 (Agricultural and Forest Engineering) 2015: 5-13
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 65, 2015)

Impact of technical parameters on the horizontal resistance component when slicing soil with a duckfoot share

TOMASZ NOWAKOWSKI1, ALEKSANDER LISOWSKI1, ADAM STRUŻYK1, JACEK KLONOWSKI1, MICHAŁ SYPUŁA1, JAROSŁAW CHLEBOWSKI1, KOSTYRA KRZYSZTOF1, JAN KAMIŃSKI1, ADAM ŚWIĘTOCHOWSKI1, OLE GREEN2, DANIEL LAURYN1, JAROSŁAW MARGIELSKI1
1Department of Agricultural and Forest Engineering, Warsaw University of Life Science - SGGW
2Kongskilde Industries A/S in Skælskørvej

Abstract: The aim of the paper was studying the resistance during splicing of soil, represented by the horizontal resistance component (Fx), depending on changes of speed and working depth of a work piece in form of a duckfoot share. The study was realized under laboratory conditions in a soil channel which ensured repeatability of results. The tested work piece was a duckfoot share with width of 135 mm installed on a spring tine type VCO with stiffness of 8.3 kN·m-1. The tests utilized two working depths for the tool: 0.03 and 0.05 m and two working speeds: 0.84 and 1.67 m·s–1. Changes in the horizontal resistance component (Fx) depended on the speed and the working depth. At constant parameters of the soil and the tool, change in working depth from 0.03 to 0.05 m resulted in increase of resistance by 42.6% for the working speed v1 = 0.84 m·s–1 and 58.8% for v2 = 1.67 m·s–1.

Key words: working resistance, soil, duckfoot share

Streszczenie: Wpływ parametrów technicznych na składową poziomą oporów skrawania gleby gęsiostopką. Celem pracy było zbadanie oporu skrawania gleby, reprezentowanego przez poziomą składową oporów (Fx), w zależności od zmian prędkości i głębokości roboczej dla elementu roboczego w postaci gęsiostopki. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych w kanale glebowym zapewniającym powtarzalność wyników. Badanym elementem roboczym była gęsiostopka o szerokości konstrukcyjnej 135 mm zamocowana na zębie sprężystym typu VCO o sztywności 8,3 kN·m-1. W badaniach stosowano dwie głębokości robocze narzędzia: 0,03 i 0,05 m, oraz dwie prędkości robocze: 0,84 i 1,67 m·s–1. Zmiany wartości składowej poziomej oporów (Fx) zależały od prędkości i głębokości roboczej. Dla stałych parametrów gleby i narzędzia, zmiana głębokości roboczej z 0,03 do 0,05 m spowodowała przyrost oporów o 42,6% dla prędkości roboczej v1 = 0,84 m·s–1 i 58,8% dla v2 = 1,67 m·s–1.

Please use the following format to cite the selected article:
NOWAKOWSKI T., LISOWSKI A., STRUŻYK A., KLONOWSKI J., SYPUŁA M., CHLEBOWSKI J., KOSTYRA K., KAMIŃSKI J., ŚWIĘTOCHOWSKI A., GREEN O., LAURYN D., MARGIELSKI J. Impact of technical parameters on the horizontal resistance component when slicing soil with a duckfoot share. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 65, 2015: 5-13

Authors’ address:
Tomasz  Nowakowski,  Aleksander Lisowski, Adam Strużyk, Jacek Klonowski, Michał Sypuła, Jarosław Chlebowski, Krzysztof Kostyra, Jan Kamiński, Adam Świętochowski, Daniel Lauryn, Jarosław Margielski
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa,
ul. Nowoursynowska 164 Poland
e-mail: tomasz_nowakowski@sggw.pl

Ole Green
Kongskilde Industries A/S
4180 Sorø, Skælskørvej 64