Analysis of productivity indicators in dairy farms

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 65 (Agricultural and Forest Engineering) 2015: 103-109
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 65, 2015)

Analysis of productivity indicators in dairy farms

MAREK GAWORSKI1, ALEKSANDRA SIUDA1, TADEUSZ KRUSZEWSKI2, MICHAŁ GĄSOWSKI
1Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
2Podlasie Agricultural Advisory Centre in Szepietowo

Abstract: The aim of the paper was to analyse the relation of milk yield per cow with a set of production factors on sample data from six dairy farms located in the central region of Poland. The farms, which were the subject of the study, carried out an intensive production, achieving milk yield over the national average. The research showed an increase in milk yield with increasing number of cows in the herd, which, in practice, can lead to increased loads in milking installations in farms keeping more cows.

Key words: farm, milk, area, productivity

Streszczenie: Analiza wskaźników wydajności produkcji w gospodarstwach mlecznych. Celem pracy była analiza powiązań między wydajnością mleczną krów a zbiorem czynników produkcyjnych na przykładzie danych pochodzących z sześciu gospodarstw mlecznych położonych w centralnej części Polski. Gospodarstwa będące przedmiotem badań prowadziły intensywną produkcję uzyskując wydajność mleczną powyżej średniej krajowej. Na podstawie badań wskazano na wzrost wydajności mlecznej wraz ze zwiększaniem liczby krów w stadzie, co w praktyce może wpływać na wzrost obciążeń instalacji udojowych w gospodarstwach z większą liczbą krów.

Please use the following format to cite the selected article:
GAWORSKI M., SIUDA A., KRUSZEWSKI T., GĄSOWSKI M. Analysis of productivity indicators in dairy farms. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 65, 2015: 103-109

Authors’ address:
Marek Gaworski
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa, Poland
e-mail: marek_gaworski@sggw.pl