Resistance of bulk grain to airflow - a review. Part II: Effect of process parameters

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 65 (Agricultural and Forest Engineering) 2015: 43-51
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 65, 2015)

Resistance of bulk grain to airflow - a review. Part II: Effect of process parameters

KRZYSZTOF GÓRNICKI, AGNIESZKA KALETA
Department of Fundamental Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Effects of process parameters on the resistance of bulk grain to airflow were discussed. The resistance to airflow decreased with an increase in grain moisture content. Dense filling resulted in an increase in pressure drop. The resistance to airflow through bulk grain in the horizontal direction is, in most cases, smaller than in the vertical direction. Grains mixed with foreign materials offer more resistance to airflow than cleaned grains.

Key words: airflow resistance, pressure drop, bulk grain, ventilation, aeration, drying

Streszczenie: Opory przepływu powietrza przez warstwą ziarna - przegląd. Część II: Wpływ parametrów procesu. W artykule omówiono czynniki, od których zależy spadek ciśnienia powietrza w warstwie ziarna podczas suszenia i wietrzenia: prędkość przepływu, kształt i rozmiar ziarna, jego odmiana, zawartość wody w ziarnie, metoda wypełniania zbiornika, kierunek przepływu powietrza, ilość, rozmiar i rozkład zanieczyszczeń. Z przeglądu literatury wynika, że można zaobserwować następujące zależności. Opór przepływu malał ze wzrostem zawartości wody w ziarnie i rósł ze wzrostem gęstości w stanie zsypnym. Opory przepływu w kierunku poziomym były przeważnie mniejsze od oporów w kierunku pionowym. Warstwa ziarna zanieczyszczona plewami i pyłem powodowała większy opór przepływu niż warstwa bez zanieczyszczeń.

Please use the following format to cite the selected article:

Authors’ address:
Krzysztof Górnicki
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Podstaw Inżynierii
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
Poland
e-mail: krzysztof_gornicki@sggw.pl