Assessment of border effect in wheat cultivation with tramlines

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 65 (Agricultural and Forest Engineering) 2015: 21-30
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 65, 2015)

Assessment of border effect in wheat cultivation with tramlines

JERZY BULIŃSKI1, HANNA NIEMCZYK2
1Department of Agricultural and Forest Machinery
2Department of Agriculture Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: This paper contains result of field tests performed on fields of spring and winter wheat in five separate farms. The measurements were realized on cultivations with dense stand and tramlines. The compared characteristics were: grain yield and yield components.

Key words: spring wheat, winter wheat, tramlines, grain yield, yield components

Streszczenie: Ocena efektu brzegowego w uprawie pszenicy ze ścieżkami przejazdowymi. W pracy dokonano analizy wyników badań związanych z wpływem ścieżek przejazdowych na wielkość efektu brzegowego i wartości składników plonu w uprawie pszenicy. Badania przeprowadzono w pięciu gospodarstwach indywidualnych w warunkach produkcyjnych. W dwóch gospodarstwach badania wykonano w uprawie pszenicy ozimej, w trzech gospodarstwach - w uprawie pszenicy jarej. Na polach wyznaczono dwa obiekty: Ł - łan zwarty, S - ze ścieżkami przejazdowymi. Na każdym obiekcie wytyczono po pięć poletek o długości 1 m i szerokości 8 rzędów. W łanie (Ł) poletka były wytyczone losowo, w obiekcie ze ścieżkami (S) były usytuowane między koleinami przejazdu kół. Przeprowadzone badania wykazały, że na obiekcie ze ścieżkami przejazdowymi w pszenicy ozimej w rzędach skrajnych (1, 8) było o 20 kłosów więcej na 1 m (28%) niż w łanie. Również w rzędach sąsiadujących z brzegowymi (2 i 7) liczba kłosów była większa średnio o 16% niż w łanie. Pszenica jara w obiekcie ze ścieżkami wytworzyła w rzędach brzegowych średnio o 38% więcej kłosów niż w łanie, a w sąsiadujących z brzegowymi (2 i 7) średnio o 11% więcej. Stwierdzono, że głównymi czynnikami, które wpłynęły na wysokość plonu w badanych obiektach, była większa liczba kłosów wytworzonych w rzędach sąsiadujących ze ścieżkami
1 większa liczba ziaren w kłosie.

Please use the following format to cite the selected article:
BULIŃSKI J., NIEMCZYK H. Assessment of border effect in wheat cultivation with tramlines. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 65, 2015: 21-30

Authors’ address:
Jerzy Buliński
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
e-mail: kmrl@sggw.pl

Hanna Niemczyk
Katedra Agronomii SGGW
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
Poland