Analysis of acquisition and potential usage of conifer cones from Polish seed extraction houses between 2009-2012

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 65 (Agricultural and Forest Engineering) 2015: 93-101
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 65, 2015)

Analysis of acquisition and potential usage of conifer cones from Polish seed extraction houses between 2009-2012

MONIKA ANISZEWSKA, DOROTA KUSZPIT
Department of Agricultural and Forest Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract. The paper presents data on acquisition of conifer cones from 16 seed extraction plants operating on the territory of Poland during four consecutive years from 2009 to 2012. A high variability was observed in provision of seed units to the seed exaction plants related to specificity of a given seed year. During the four analyzed years the most commonly acquired cone was that of Scots pine - above 1.3 thousand Mg, and the most rare were pines of common fir - 31 Mg. The plants that process the largest number of cones are seed extraction plants in forest districts of Jarocin, Kluczbork and Rytel where over 600 Mg of cones were extracted. Conifer cones, which are usually treated as waste, may be utilized as an energy source. After seed extraction their mass decreases from 16 to 30% depending on the species. The analysis showed that the annual quantity of conifer cones that can be used as an energy source is on average 270 Mg of empty cones.

Key words: seed, extraction, plants, extraction waste, conifer cones, combustion

Streszczenie: Analiza pozyskania i możliwość wykorzystania na cele energetyczne szyszek gatunków drzew iglastych z polskich wyluszczarni w latach 2009-2012. W artykule przedstawiono dane liczbowe dotyczące pozyskania szyszek czterech gatunków drzew: sosny zwyczajnej, świerka pospolitego, modrzewia europejskiego i jodły zwyczajnej, z 16 wyluszczarni pracujących na terenie Polski w ciągu lat 2009-2012. Otwarte szyszki pozbawione nasion i traktowane jako odpad połuszczarski mogą być wykorzystane na cele energetyczne w lokalnych elektrowniach. Aby w tym celu można było je wykorzystać, należy na początek sprawdzić, ile rocznie pozyskuje się tego materiału. Zauważono dużą zmienność w dostarczaniu jednostek nasiennych do wyluszczarni związaną z latami nasiennymi. Przez cztery analizowane lata najwięcej pozyskano szyszek sosny zwyczajnej ponad 1,3 tys. Mg, a najmniej jodły pospolitej - 31 Mg. Ze względu na stosunkowo małą masę pojedynczych szyszek i dużą objętość szyszki można transportować na niewielkie odległości. Do wyłuszczarni łuszczących najwięcej szyszek należą obiekty w Nadleśnictwach Jarocin, Kluczborki i Rytel, gdzie dostarczano łącznie 600 Mg szyszek rocznie. Po łuszczeniu szyszki zmniejszają swoją masę w zależności od gatunku od 16 do 30%. Analiza wykazała, że rocznie można wykorzystać na cele energetyczne średnio 270 Mg pustych szyszek. Szyszki traktowane jako odpad mogą być bezpośrednio spalane lub wykorzystane jako dodatek w produkcji brykietów i peletów.

Please use the following format to cite the selected article:
ANISZEWSKA M., KUSZPIT D. Analysis of acquisition and potential usage of conifer cones from Polish seed extraction houses between 2009–2012. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 65, 2015: 93-101

Authors’ address:
Monika Aniszewska
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa, Poland
e-mail: monika_aniszewska@sggw.pl