Analysis of wood chippings fractions utilized for energy purposes

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 65 (Agricultural and Forest Engineering) 2015: 79-91
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 65, 2015)

Analysis of wood chippings fractions utilized for energy purposes

ARKADIUSZ GENDEK, WITOLD ZYCHOWICZ
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The realized research was aimed at determining the water content, size and fractions of wood chippings obtained using different technologies. Average absolute water content of the tested wood chippings was between 43-90% and may serve as a basis for financial settlements between the suppliers and the power companies. The obtained fraction distribution results enable conclusion that regardless of the material type the largest fraction is the one with particles of 6-32 mm. The best quality of wood chippings are obtained from round wood and they meet the requirements of the PN-91/D-95009 norm for fuel wood chips. The chippings produced in woodland areas from forest cutting refuse do not meet the above-mentioned requirements and contain about 30% of contaminants and trees remaining in the forest cutting area after clearing with thin branches with needles. In order to achieve better composition, wood chip-pings from forest clearing waste should be mixed in appropriate proportion with wood chippings from cutting round wood.

Key words: forest biomass, bio-fuels, energy, fraction, bundles, wood chippings

Streszczenie: Analiza składu frakcyjnego zrębków leśnych przeznaczonych na cele energetyczne. Celem przeprowadzonych badań było określenie wilgotności, wielkości i rozkładu frakcji zrębków leśnych pozyskiwanych w różnych technologiach z przeznaczeniem do produkcji energii w dużych zakładach energetycznych. Zrębki produkowane były zarówno z drewna okrągłego, jak i pozostałości zrębowych różnych gatunków drzew leśnych. Zrębkowanie prowadzono rębarką mobilną bezpośrednio na powierzchni leśnej oraz rębarką stacjonarną na placu u producenta. Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, że niezależnie od rodzaju materiału największy udział ma frakcja wielkości cząstek w zakresie 6-32 mm. Najlepsze jakościowo zrębki otrzymuje się z drewna okrągłego, które spełniają wymagania norm na zrębki opałowe. Zrębki wytwarzane na powierzchni leśnej z pozostałości zrębowych nie spełniają wymagań PN-91/D-95009 i zawierają około 30% udział zanieczyszczeń i niedorębów z cienkich gałązek z igliwiem. Średnia wilgotność bezwzględna badanych zrębków zawierała się w przedziale 43-90% i jest związana z rodzajem sortymentów z których powstają zrębki. Wysoki stopień wilgotności zrębków będzie wpływał na ciepło spalania i wartość opałową, które to wielkości mogą być podstawą do rozliczeń między dostawcą a zakładem energetycznym.

Please use the following format to cite the selected article:
GENDEK A., ZYCHOWICZ W. Analysis of wood chippings fractions utilized for energy purposes. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 65, 2015: 79-91

Authors’ address:
Arkadiusz Gendek, Witold Zychowicz
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa, Poland
e-mail: arkadiusz_gendek@sggw.pl
witold_zychowicz@sggw.pl