Dynamics of wear of the cutting elements of tillers

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 65 (Agricultural and Forest Engineering) 2015: 15-19
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 65, 2015)

Dynamics of wear of the cutting elements of tillers

ANATOLY DUDNIKOV, ALEKSANDRA BELOVOD, ANDREY PASYUTA, ALEKSANDR GORBENKO, ANTON KELEMESH
Poltava State Agrarian Academy

Abstract: The paper discusses theoretical studies of wear of the cutting elements of working bodies of tillers to develop their technological process of hardening, providing on the one hand increase their longevity, and with another - providing quality tillage. It shows the dependence of the wear rate on the length of the cutting edge cultivator paws. The interaction of the blade working organs of tillers of the soil with the environment was characterized. The diagram of the forces acting on the blade body and working movement direction in the soil was given. The analysis presents dependence between the linear wear lancet cultivators paw thickness and such factors as the way of friction, normal specific dynamic pressure of the soil, the hardness of the material clutches, friction area. The paper shows the effect of the angle between the polar axis and the radius of curvature of the cutting edge of the blade cultivator paws on the value of its wear. The regularities of changes in the intensity of wear feet are observed along the length of its cutting edge.

Key words: cultivator paw, deformation, technological process, abrasive wear, wear rate

Streszczenie: Dynamika zużycia elementów kultywatora pracujących w glebie. W artykule przedstawiono teoretyczne rozważania dotyczące zużycia elementów kultywatora, które pracują w glebie. W tym kontekście celem podjętych rozważań było wskazanie na czynniki doskonalenia procesu utwardzania powierzchni elementów roboczych, a w efekcie wydłużenia czasu ich pracy i jakości realizacji zadań roboczych kultywatora. Wskazano na zależność stopnia zużycia od długości krawędzi tnącej zębów roboczych. Przedstawiono problemy interakcji między elementami roboczymi kultywatora i środowiskiem glebowym. Zaprezentowano wykres sił działających na ostrze redlicy w glebie w powiązaniu z kierunkiem ruchu narzędzia. Analiza obejmowała zależność między zużyciem łukowej części łapy kultywatora i takimi czynnikami, jak kierunek sił tarcia, stopień ugniecenia gleby, sprężystość zębów i obszar tarcia. W artykule rozwinięto kwestię wpływu kąta osi ustawienia zęba i promienia krzywizny redlicy podcinającej kultywatora na wielkość zużycia powierzchni roboczej. Regularność zmian intensywności zużycia łap kultywatora jest obserwowana wzdłuż długości krawędzi tnącej.

Please use the following format to cite the selected article:
DUDNIKOV A., BELOVOD A., PASYUTA A., GORBENKO A., KELEMESH A. Dynamics of wear of the cutting elements of tillers. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 65, 2015: 15-19

Authors’ address:
A.A. Dudnikov, A.I. Belovod, A.G. Pasyuta,
A.V. Gorbenko, A.A. Kelemesh
Poltava State Agrarian Academy
1/3 Skovorody str.
Poltava, 36003
Ukraine