Relationships between production traits and the parity of Polish Holstein-Friesian cows

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 54 (1), 2015: 51-57
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 54 (1), 2015)

Relationships between production traits and the parity of Polish Holstein-Friesian cows

BEATA KUCZYŃSKA, ARKADIUSZ BUDZIŃSKI, ALEKSANDRA KAPUSTA, KAMILA PUPPEL, TERESA NAŁĘCZ-TARWACKA, MARCIN GOŁĘBIEWSKI, AGATA WÓJCIK, HENRYK GRODZKI
Department of Animal Breeding and  Production, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Relationships between production traits and the parity of Polish Holstein-Friesian cows. The objectives of the study was to describe the relationships between milk urea, protein, fat concentrations and the age of Polish Holstein-Friesian cows. The experiment was carried out at the research dairy farm of the Warsaw University of Life Sciences (WULS). From a herd of 320 Polish Holstein Friesian cows maintained in a free–stall dairy shed 50 cows were selected. Parity had significant effect on the shaping the concentration of the production traits. The highest content of protein, 3.87%, was found in milk of cows during 3rd and subsequent lactations  in the 10. collecting (above 271 day of lactation). The fat content ranged at the herd level from 3.18 to 4.89 %, the highest level has been recorded in milk of cows during 3th and subsequent lactations, in the 10. collecting (above 271 day of lactation). The urea content ranged at the herd level from 183 to 267 mg L -1. Milk production traits varies significantly with the age of cows. Hence, researchers should consider monitoring for this variable as potential cofounder when exploring the relationship between urea, protein, fat content in milk and nutritional management for meeting the production requirements of cows.

Key words: cow, parity, protein, fat, urea

Streszczenie: Kolejność laktacji krów rasy PHF jako czynnik kształtujący poziom cech użytkowych mleka w intensywnym systemie produkcji. Celem badania było oszacowanie zależności między zawartością białka, tłuszczu, oraz mocznika w zależności w od kolejności laktacji. Badaniami objęto 50 krów rasy  Polskiej Holsztyńsko-Fryzyjskiej. Za pomocą spektrofotometrii w podczerwieni FTIR oznaczono koncentrację poszczególnych składników mleka. W pracy wykazano zróżnicowane poziomy składników użytkowych mleka w kolejnych laktacjach. Największą zawartość białka, 3.87%, stwierdzono w mleku krów w okresie 3. laktacji, w 10. pobraniu (powyżej 271. dnia laktacji).  Zawartość tłuszczu wahała się na poziomie od 3.18 do 4.89%, najwyższy poziom wykazano w mleku krów będących w 3. laktacji, w 10. pobraniu (powyżej 271. dnia laktacji). Zawartość mocznika wahała się przedziale od 183 do 267 mg L -1 na poziomie stada. Cechy produkcyjne mleka różniły się znacznie w zależności od wieku krów. Sugeruje się aby w trakcie zarządzania stadami wielkotowarowymi uwzględniać obserwację zmiennej jaką jest wiek krów (numer laktacji) przy bilansowaniu dawek pokarmowych w poszczególnych grupach produkcyjnych.

Please use the following format to cite the selected article:
KUCZYŃSKA B., BUDZIŃSKI A., KAPUSTA A., PUPPEL K, NAŁĘCZ-TARWACKA T., GOŁĘBIEWSKI M., WÓJCIK A., GRODZKI H. Relationships between production traits and the parity of Polish Holstein-Friesian cows. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 54 (1), 2015: 51-57

Authors' address:
Beata Kuczyńska
Cattle Breeding Division
Animal Breeding and  Production Department
Warsaw University of Life Sciences – SGGW
ul. Ciszewskiego 8, 02-786
Warsaw, Poland
e-mail: beata_kuczynska@sggw.pl