Relationships between milk β-carotene concentrations and the cytological quality of cow’s milk

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 54 (1), 2015: 45-49
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 54 (1), 2015)

Relationships between milk β-carotene concentrations and the cytological quality of cow’s milk

BEATA KUCZYŃSKA, ALEKSANDRA KAPUSTA, KAMILA PUPPEL, TERESA NAŁĘCZ-TARWACKA, ARKADIUSZ BUDZIŃSKI, MARCIN GOŁĘBIEWSKI,
MARTA CZUB, HENRYK GRODZKI

Department of  Animal Breedingand Production, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Relationships between milk β-carotene concentrations and the cytological quality of cow’s milk. The objective of the study was to describe the relationship between milk β-carotene concentration and the cytological quality of milk of high yielding cows. The experiment was carried out at the research dairy farm of the Warsaw University of Life Sciences (WULS). From a herd of 320 Polish Holstein Friesian cows maintained in a free–stall dairy shed 58 cows were selected taking into consideration the stage of lactation (15±14 days). Cows were fed a total mixed ration (TMR) diet provided ad libitum. Four groups of cows taking into consideration concentration of β–carotene in milk  has been created: 1) <150 mg L-1; 2) 151-250 mg L-1; 3) 251-450 mg L-1; 4) > 450 mg L-1.  The content of β–carotene and SCC amounted at the herd level: 192 tys ml-1 and 0.312 mgL -1 respectively. The β–carotene content ranged from 0.150 to 0.451 mgL-1. The highest content of β–carotene, 0.451 mgL-1, was found in milk of cows with the lowest level of somatic cells count (SCC). The lowest level, 0.150 mgL-1, was found in milk of cows with the highest level of SCC. Milk SCC varies significantly with the concentration of β-carotene in cow’s milk. Researchers should consider monitoring for this variable as potential cofounder when exploring the relationship between mastitis, intramammary infection and nutritional management.

Key words: β-carotene, somatic cells count, immunity

Streszczenie: Zależność między zawartością β-karotenu a jakością cytologiczną mleka. Celem pracy było określenie zależności między koncentracją β-karotenu a jakością cytologiczną mleka wysokowydajnych krów rasy PHF. Doświadczenie przeprowadzono w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym SGGW Obory – Wilanów. Ze stada podstawowego liczącego 320 krów rasy Polskiej Holsztyńsko-Fryzyjskiej, utrzymywanych w systemie wolnostanowiskowym, wyselekcjonowano 58 krów, biorąc pod uwagę stadium laktacji (15 ± 14 dni) jak również i wiek krów (wieloródki). Krowy objęte były całorocznym żywieniem TMR, ad libitum.  Po uzyskaniu wstępnych wyników, krowy zostały podzielone na cztery grupy biorąc pod uwagę średnią koncentrację β-karotenu w tłuszczu mlekowym: 1) <150 mg L-1; 2) 151-250 mg L-1; 3) 251-450 mg L-1; 4)> 450 mg L-1. Prezentowane wyniki stanowią średnią z 10 pobrań uzyskanych od krów w trakcie trwania laktacji 305 dniowej. Średnia zawartość β-karotenu i LKS w mleku krów dla całego stada wyniosła odpowiednio 0.312 mgL -1  i 192 tys/ml. Biorąc pod uwagę zawartość LKS w mleku koncentracja β-karotenu znajdowała się w przedziale od 0.150 do 0.451 mg L-1. Największą zawartość β-karotenu, 0.451 mg L-1, wykazano w mleku krów o najwyższej jakości cytologicznej. Najniższy poziom natomiast w mleku o najwyższym poziomie LKS – 279 tys ml-1. Badania wykazały, że poziom LKS w istotny sposób kształtowany jest przez stężenie β-karotenu w mleku krów. Dlatego też, powinno się rozważyć monitorowanie tej zmiennej jako potencjalnego czynnika w trakcie określania zależności między zakażeniem wymienia, mastitis i bilansowaniem dawek pokarmowych w bioaktywne składniki dla wysokowydajnych krów.

Please use the following format to cite the selected article:
KUCZYŃSKA B., KAPUSTA A., PUPPEL K., NAŁĘCZ-TARWACKA T., BUDZIŃSKI A., GOŁĘBIEWSKI M., CZUB M., GRODZKI H. Relationships between milk β-carotene concentrations and the cytological quality of cow’s milk. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 54 (1), 2015: 45-49

Authors' address:
Beata Kuczyńska
Cattle Breeding Division
Animal Breeding and  Production Department
Warsaw University of Life Sciences – SGGW
ul. Ciszewskiego 8, 02-786
Warsaw, Poland
e-mail: beata_kuczynska@sggw.pl