Variation in the activity of stearoyl-CoA desaturase enzyme and endogenous precursors of unsaturated fatty acids in cow's milk during grazing season

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 54 (1), 2015: 37-43
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 54 (1), 2015)

Variation in the activity of stearoyl-CoA desaturase enzyme and endogenous precursors of unsaturated fatty acids in cow's milk during grazing season

BEATA KUCZYŃSKA, KAMILA PUPPEL, TERESA NAŁĘCZ-TARWACKA, MARTA CZUB
Cattle Breeding Division, Animal Breeding and  Production Department, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Variation in the activity of stearoyl-CoA desaturase enzyme and endogenous precursors of unsaturated fatty acids in cow's milk during grazing season. The aim of this study was to determine variation in the activity of stearoyl-CoA desaturase enzyme and endogenous precursors of unsaturated fatty acids in cow's milk during the grazing season. The study was carried out in 10 certified organic farms The major criterions of choosing organic farms to the experiment were as follows: obtaining certificate for at least 5 years and abidance of the organic farming standards, possessing a herd of Black and White Polish Holstein-Friesian cows (numbering more than 30 cow. The highest concentrations of CLA cis9, trans11 isomer, TVA and LA in milk fat has been reported in June, slightly lower in July and August. While the lowest level has been recorded in May, at the beginning of grazing period. Significant correlations between MUFA and SCD (r2= 0.828  p<0.01) has been recorded. We concluded, that monitoring of SCD activity can be used as a tool to achieve high unsaturation  of milk fat, during grazing period.

Key words: CLA, SCD, TVA, LA, grazing, bovine milk

Streszczenie: Wpływ okresu wypasu pastwiskowego na poziom indeksu enzymu stearoilo-CoA desaturazy i jego endogennych prekursorów nienasyconych kwasów tłuszczowych w mleku krowim. Celem pracy było określenie zmienności w aktywności enzymu Δ9 desaturazy SCD i koncentracji endogennych prekursorów nienasyconych kwasów tłuszczowych w mleku krów w okresie wypasu pastwiskowego. Badania przeprowadzono w 10 certyfikowanych gospodarstwach ekologicznych. Główne kryteria wyboru gospodarstw ekologicznych do eksperymentu to: posiadanie certyfikatu od co najmniej 5 lat i przestrzeganie standardów z ekologicznej produkcji, utrzymywanie minimum 30 krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej w stadach. Najwyższe koncentracje: izomeru CLA c9, t11, TVA i LA w tłuszczu mlekowym  wykazano w czerwcu, nieco niższe w lipcu i sierpniu. Natomiast najniższe poziomy zaobserwowano w maju, w początkowym okresie wypasu pastwiskowego. Wykazano istotną korelację (p≤0,01) między MUFA i SCD (r2=0,828). Podsumowując, monitorowanie aktywności SCD może być użyteczne jako narzędzie w celu zwiększania nienasycenia tłuszczu mleka pozyskiwanego w trakcie wypasu pastwiskowego.

Please use the following format to cite the selected article:
KUCZYŃSKA B., PUPPEL K., NAŁĘCZ-TARWACKA T., CZUB M. Variation in the activity of stearoyl-CoA desaturase enzyme and endogenous precursors of unsaturated fatty acids in cow’s milk during grazing season. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 54 (1), 2015: 37-43

Authors' address:
Beata Kuczyńska
Cattle Breeding Division
Animal Breeding and  Production Department
Warsaw University of Life Sciences – SGGW
ul. Ciszewskiego 8, 02-786
Warsaw, Poland
e-mail: beata_kuczynska@sggw.pl