Influence of the breed and country of origin on milk performance of primiparous cows

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 54 (1), 2015: 5–14
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 54 (1), 2015)

Influence of the breed and country of origin on milk performance of primiparous cows

MAREK BALCERAK1, MAŁGORZATA KUNOWSKA-SLÓSARZ1, JAN SLÓSARZ1, MARCIN GOŁĘBIEWSKI1, MICHAŁ BENET2, BEATA KUCZYŃSKA1, TOMASZ PRZYSUCHA1, TERESA NAŁECZ-TARWACKA1
1 Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2 Dairy Cooperative SPOMLEK

Abstract: The aim of the study was comparison of the milk performance of primiparous cows from 6 European countries with Polish Holstein-Friesians, as well as to demonstrate the differences within the different genetic groups. Material consisted of data contained in the dairy reports gathered from 26 farm “Healthy Cow” project. The analysis involved data including milk yield and its chemical composition, i.e.: fat, protein, lactose, solids, and urea somatic cells count in milk. On the basis of these results, it was found that the country of origin had significant impact on daily milk yield, % fat, % protein, % of lactose and also affected dry matter content, urea and somatic cells in the milk of lactating cows. Research reviled that there were not differences in milk performance between imported and native cows. However, the breed of cows had an strong impact on daily milk production, % protein, % lactose,% dry weight, as well as urea content and somatic cells count.

Key words:  primiparous cow, breed, milk components, country of origin

Streszczenie: Wpływ rasy i pochodzenia pierwiastek na wyniki ich użytkowości mlecznej. Celem badań było porównanie parametrów użytkowości mlecznej i składu mleka pierwiastek pochodzących z 6 krajów europejskich z rówieśnicami utrzymywanymi w Polsce oraz wykazanie różnic między rasami. Materiał do badań stanowiły dane zawarte w raportach wynikowych z 26 gospodarstw. Analizowano takie dane jak: wydajność mleka oraz zawartości: tłuszczu, białka, laktozy, suchej masy, komórek somatycznych i mocznika w mleku. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że kraj pochodzenia pierwiastek okazał się istotnym czynnikiem  wpływającym na dobową wydajność mleka, % tłuszczu, % białka, % laktozy. Wpływ ten wykazano również na zawartość suchej masy, mocznika i komórek somatycznych w mleku. Analizując wyniki użytkowości mlecznej pierwiastek importowanych z  krajowymi nie wykazano statystycznie istotnych  różnic między obiema grupami. Rasa krów miała wpływ na dobową produkcję mleka, % zawartość białka, laktozy i suchej masy, a także na zawartość mocznika oraz komórek somatycznych w uzyskiwanym surowcu.

Please use the following format to cite the selected article:
BALCERAK M., KUNOWSKA-SLÓSARZ M., SLÓSARZ J., GOŁĘBIEWSKI M., BENET M., KUCZYŃSKA B., PRZYSUCHA T., NAŁECZ-TARWACKA T. Influence of the breed and country of origin on milk performance of primiparous cows. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 54 (1), 2015: 5-14

Author’s address:
Marek Balcerak
Warsaw University of Live Science
Department of Animal Breeding and Production
02-786 Warszawa, ul. Ciszewskiego 8
Poland
e-mail: marek_balcerak@sggw.pl