Characteristics of muscle fibers of breast and leg muscles of grey partridges Perdix perdix

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 53, 2014: 151–157
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014)

Characteristics of muscle fibers of breast and leg muscles of grey partridges Perdix perdix

AGNIESZKA WNUK1, MONIKA ŁUKASIEWICZ1, NATALIA MROCZEK-SOSNOWSKA1, JAN NIEMIEC1, BARTŁOMIEJ POPCZYK2, MAREK BALCERAK1, DOBROCHNA ADAMEK3, MACIEJ KAMASZEWSKI3
1Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2Department of Animal Environment Biology, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
3Laboratory of Ichthyobiology and Fisheries, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Characteristics of muscle fibers of breast and leg muscles of grey partridges Perdix perdix. The experimental material included grey partridges Perdix perdix L. planned for reintroduction into the natural habitat, reared at the Game Breeding Center on the area of Mazovia Province. 10 females and 10 males were selected for slaughter. The birds were slaughtered in poultry abattoir and specimens of their pectoral superficial muscle (pectoralis superfi cialis) and biceps femoris muscle (biceps femoris) were sampled. A greater diameter of fibers was determined for breast muscles. The study did not show any effect of sex on muscle fiber diameter of breast and leg muscles of grey partridges Perdix perdix.

Key words
: grey partridge, muscle fiber, game  

Streszczenie: Charakterystyka włókien mięśniowych mięśni piersiowych i nóg kuropatwy polnej Perdix perdix. Materiał badawczy stanowiły kuropatwy polne Perdix perdix L. przeznaczone do wsiedlenia do środowiska naturalnego, odchowywane w Ośrodku Hodowli Zwierzyny na terenie województwa mazowieckiego. Do uboju wybrano po 10 kur i 10 kogutów. Ptaki ubito, a następnie pobrano próbki mięśni piersiowych (pectoralis superfi cialis) oraz mięśni nóg (biceps femoris). Większą średnicą włókien charakteryzowały się mięśnie piersiowe. Nie wykazano wpływu płci na średnicę włókien mięśni piersiowych i mięśni nóg kuropatwy polnej Perdix perdix.

Please use the following format to cite the selected article:
WNUK A., ŁUKASIEWICZ M., MROCZEK-SOSNOWSKA N., NIEMIEC J., POPCZYK B., BALCERAK M., ADAMEK D., KAMASZEWSKI M. Characteristics of muscle fibers of breast and leg muscles of grey partridges Perdix perdix. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014: 151-157

 

Authors’ address:
Agnieszka Wnuk
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Zakład Hodowli Drobiu
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Polska
e-mail: aga.m.wnuk@gmail.com