Study on the relation between an accipiter bird and man

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 53, 2014: 143–149
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014)

Study on the relation between an accipiter bird and man

RENÁTA TOBOLOVÁ2, PIOTR WIETROW2, PAWEŁ KOSIARZ2, ANNA GŁOWACKA2, MONIKA ŁUKASIEWICZ1
1Department of Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2„Aves” Scientific Circle, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Study on the relation between an accipiter bird and man. The aim of this study was to learn relations between accipitrids and men working with them. The study consisted in observations of trained accipitrids – common buzzard Buteo buteo and Northern goshawk Accipiter gentili, during everyday trainings, with special attention devoted to the role of sight in their life. As a result of observations made in the study, it was concluded that the visual and audio signal as well as knowing each other and common trust were important factors during man’s work with a raptor. Common buzzard turned out to be a calmer bird, its responses were less rapid compared to Northern goshawk. This raptor did not pay attention to the presence of unfamiliar persons, but was vulnerable to objects emitting signals unfamiliar to it (buses or moving trolleys). None of the hunting birds allowed to be touched by an unfamiliar person, which is a natural behavior of raptors. Northern goshawk was responding significantly faster to the sight of an approaching person and was flaying away almost immediately.

Key words: common buzzard Buteo buteo, Northern goshawk Accipiter gentili, man-bird relations

Streszczenie: Badanie relacji ptaka szponiastego z człowiekiem. Celem przeprowadzonych badań było poznanie relacji między ptakami szponiastymi i ludźmi, którzy z nimi pracują. Prowadzono obserwacje ułożonych ptaków drapieżnych – myszołowa zwyczajnego Buteo buteo oraz jastrzębia gołębiarza Accipiter gentili, podczas codziennych treningów ze szczególnym uwzględnieniem roli, jaką w życiu tych ptaków pełni ich wzrok. W wyniku obserwacji stwierdzono, że podczas pracy człowieka z ptakiem łowczym ważne są sygnały wizualny i słuchowy oraz wzajemne poznanie i zaufanie. Myszołów zwyczajny jest ptakiem spokojniejszym, jego reakcje są mniej gwałtowne w porównaniu do jastrzębia gołębiarza. Drapieżnik ten nie zwraca uwagi na obecność obcych ludzi, natomiast jest wrażliwy na obiekty emitujące nienaturalny dla niego dźwięk (autobusów czy poruszających się wózki). Żaden z ptaków łowczych nie pozwolił się dotknąć obcej osobie, co jest zachowaniem naturalnym dla drapieżników. Jastrząb gołębiarz reagował znacznie wcześniej na widok zbliżającego się do niego człowieka i odlatywał niemal natychmiastowo.

Please use the following format to cite the selected article:
TOBOLOVÁ R., WIETROW P., KOSIARZ P., GŁOWACKA A., ŁUKASIEWICZ M. Study on the relation between an accipiter bird and man. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014: 143-149

 

Authors’ address:
Monika Łukasiewicz
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Zakład Hodowli Drobiu
ul. Ciszewskiego 8
02–786 Warszawa
Polska