A survey of Deoxynivalenol and Zearalenone content in commercial dry foods for growing dogs

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 53, 2014: 111–117
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014)

A survey of Deoxynivalenol and Zearalenone content in commercial dry foods for growing dogs

KAROLINA HOŁDA, ROBERT GŁOGOWSKI
Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: A survey of Deoxynivalenol and Zearalenone content in commercial dry foods for growing dogs. The Polish market of commercial dry dog food for growing dogs of small breeds was surveyed for the presence of DON and ZEN with its metabolites α- and β-zearalenol (α-, β-ZOL). LC/ /MS method was applied for 6 randomly selected foods. The low levels of toxins found, gives overall picture of the safe segment of the market. The content of masked α-zearalenol, however, from the perspective of long term consumption of small amounts may pose a health risk for the reproductive system of bitches.

Key words: mycotoxin, growing dog, reproduction

Streszczenie: Charakterystyka rynkowego segmentu suchych karm pełnoporcjowych dla psów pod względem poziomu deoksyniwalenolu i zearalenonu. W reprezentatywnej próbie 6 losowo wybranych produktów, należących do rynkowego segmentu suchych karm pełnoporcjowych dla psów rosnących, oznaczono poziom deoksyniwalenolu i zearalenonu wraz z jego metabolitami (α-, β-zearalenolem), z wykorzystaniem metody LC/ /MS. Uzyskane wyniki wskazują na stosunkowo niski poziom oznaczanych mykotoksyn w ocenianych karmach. Istotne wydaje się zwrócenie uwagi na poziom α-zearalenolu (zaliczanego do tzw. toksyn ukrytych, po ang. masked toxins), który w kontekście długotrwałego przyjmowania z karmą może stwarzać potencjalne zagrożenie dla rozwoju układu rozrodczego młodych suk.

Please use the following format to cite the selected article:
HOŁDA K, GŁOGOWSKI R. A survey of Deoxynivalenol and Zearalenone content in commercial dry foods for growing dogs. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014: 111-117

 

Authors’ address:
Robert Głogowski
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Polska
e-mail: robert_glogowski@sggw.pl