Young chinchillas weight gain, depending on their body mass at birth

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 53, 2014: 95–101
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014)

Young chinchillas weight gain, depending on their body mass at birth

DANUTA DZIERŻANOWSKA-GÓRYŃ1, MARIAN BRZOZOWSKI1, KATARZYNA GÓRAL-RADZISZEWSKA2
1Department of Animal Breeding and Production
2Department of Genetics and Animal Breeding Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Young chinchillas weight gain, depending on their body mass at birth. The aim of the study was to determine if the results of raising and growth for up to 4th months of age in chinchilla depends on body weight and the litter size at birth. There were also attempts to answer the question, when sexual dimorphism begins to be visible in young chinchillas. Males are heavier females from the first month of life in chinchilla, however up to the 4th months of age the differences are not statistically significant. During the study it was found, that young chinchillas mortality depends on their body weight at birth. When the body weight at birth is higher, the greater chances of survival of the young are. Number of puppies in the litter affects their body weight: the more young per litter are, the less average body weight is.

Key words: chinchillas, body gain, litter size

Streszczenie: Wpływ urodzeniowej masy ciała na wyniki odchowu szynszyli. Celem badań było określenie, czy wyniki odchowu szynszyli do 4. miesiąca życia zależą od masy ciała i wielkości miotu przy urodzeniu. Spróbowano odpowiedzieć również na pytanie, w którym momencie rozwoju młodych zwierząt uwidacznia się dymorfizm płciowy. Od początku samce są cięższe od samic, lecz aż do 4. miesiąca życia różnica ta nie jest istotna statystycznie. Podczas badania stwierdzono zależność między urodzeniową masą ciała a śmiertelnością młodych. Większa masa ciała wpływa na większe szanse na przetrwanie. Liczba szczeniąt w miocie wpływa na ich wagę ciała: im więcej młodych, tym przeciętnie mają mniejszą masę ciała.

Please use the following format to cite the selected article:
DZIERŻANOWSKA-GÓRYŃ D., BRZOZOWSKI M., GÓRAL-RADZISZEWSKA K. Young chinchillas weight gain, depending on their body mass at birth. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014: 95-101

 

Authors’ address:
Danuta Dzierżanowska-Góryń
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Polska
e-mail: danuta_dzierżanowska_goryn@sggw.pl