The role of vestibulum in the nests of the red mason bee Osmia bicornis L.

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 53, 2014: 73–78
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014)

The role of vestibulum in the nests of the red mason bee Osmia bicornis L.

BARBARA ZAJDEL1, JAKUB GĄBKA1, KORNELIA KUCHARSKA2, DARIUSZ KUCHARSKI3
1Bee Division, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2Department of Zoology, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
3Department of Ecology, Warsaw University

Abstract: The function of vestibulum (the outermost empty brood cell, without provisioning mass and larvae) has not been precisely determined so far. It is most probably a behavioral relic, which currently has no adaptive value. However, red mason bees often build vestibulum. In this study, we examined the nest tubes of red mason bees in three sites (Kłoda, Kanie and Warsaw) in Mazovian Province and in one site (Sąpłaty) in Warmian-Masurian Province. About 70% of the nest tubes in Kłoda, Kanie and Warsaw had vestibulum, whereas only 29% of the tubes in Sąpłaty had vestibulum. It can be assumed that the vestibulum protects the brood against unstable atmospheric conditions, and the proximity of the lake Sąpłaty reduced the temperature amplitude. It was found, however, that the vestibulum did not protect the brood cell against nest parasitoides and cleptoparasites. More cells were infested by parasites and kleptoparasites in tubes with vestibulum.

Key words: Osmia bicornis L., red mason bees, vestibulum, parasitoides, cleptoparasites

Streszczenie: Funkcja vestibulum w gnieździe murarki ogrodowej Osmia bicornis L. Funkcja vestibulum (najbardziej zewnętrznej komory gniazdowej) nie została dotychczas dokładnie określona. Prawdopodobnie jest to behawioralny relikt obecnie bez żadnej wartości adaptacyjnej. Jednak pszczoły chętnie budują vestibulum. W trzech miejscach badań: Kłoda, Kanie, Warszawa (woj. mazowieckie), w 70% rurek gniazdowych znajdował się przedsionek. Stwierdzono, że murarki gniazdujące w Sąpłatach (woj. warmińsko-mazurskie) vestibulum wybudowały jedynie w 29% rurek. Można przypuszczać, że przedsionek chroni czerw przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a bliskość jeziora łagodziła amplitudy temperatury. Stwierdzono natomiast, że vestibulum nie zabezpieczało komórki z czerwiem przed pasożytami i kleptopasożytami gniazdowymi. W rurkach, które miały vestibulum, stwierdzono więcej komórek porażonych przez pasożyty i kleptapasożyty.

Please use the following format to cite the selected article
:
ZAJDEL B., GĄBKA J., KUCHARSKA K., KUCHARSKI D. The role of vestibulum in the nests of the red mason bee Osmia bicornis L. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014: 73–78

 

Authors’ addresses:
Barbara Zajdel, Jakub Gąbka
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Pracownia Pszczelnictwa
ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
Poland
e-mail: bzajdel@o2.pl

Kornelia Kucharska
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Biologii Środowiska Zwierząt
Zakład Zoologii
ul. Ciszewskiego 8
02-787 Warszawa
Poland

Dariusz Kucharski  
Wydział Biologii UW
Instytut Zoologii
Zakład Ekologii
ul. Żwirki i Wigury 101
02-097 Warszawa
Poland