Effect of sex on results of slaughter analysis of grey partridge Perdix perdix

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 53, 2014: 67–72
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014)

Effect of sex on results of slaughter analysis of grey partridge Perdix perdix

AGNIESZKA WNUK1, MONIKA ŁUKASIEWICZ1, NATALIA MROCZEK-SOSNOWSKA1, JAN NIEMIEC1, BARTŁOMIEJ POPCZYK2, MAREK BALCERAK1
1Department of Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2Department of Animal Environment Biology, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The experimental material included grey partridges Perdix perdix planned for re-introduction into the natural habitat, reared at the Center of Game Breeding on the area of Mazovia Province. 10 hens and 10 roosters were selected for slaughter. After exsanguination, plucking and evisceration, the birds were cooled for 24 h to a temperature of 4°C. The carcasses were subjected to dissection to enable determination of dressing percentage and calculation in the carcass contents of: breast muscles, leg muscles, adipose fat and giblets. The study showed no effect of sex on results of slaughter analysis of grey partridge.

Key words: grey partridge, dressing percentage, game

Streszczenie: Wpływ płci na wyniki analizy rzeźnej kuropatwy polnej Perdix perdix. Materiał badawczy stanowiły kuropatwy polne Perdix perdix przeznaczone do wsiedlenia do środowiska naturalnego, odchowywane w Ośrodku Hodowli Zwierzyny na terenie województwa mazowieckiego. Do uboju wybrano po 10 kur i 10 kogutów. Ptaki po skrwawieniu, oskubaniu i wypatroszeniu schłodzono w ciągu 24 h do temperatury 4°C, przeprowadzono dysekcję, na podstawie której określono wydajność rzeźną oraz obliczono udział w tuszce: mięśni piersiowych, mięśni nóg, tłuszczu sadełkowego i podrobów. Nie wykazano wpływu płci na wyniki analizy rzeźnej kuropatwy polnej.

Please use the following format to cite the selected article
:
WNUK A., ŁUKASIEWICZ M., MROCZEK-SOSNOWSKA N., NIEMIEC J., POPCZYK B., BALCERAK M. Effect of sex on results of slaughter analysis of grey partridge Perdix perdix. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014: 67–72

 

Authors’ address:
Agnieszka Wnuk, Monika Łukasiewicz, Natalia Mroczek-Sosnowska, Jan Niemiec, Marek Balcerak
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Zakład Hodowli Drobiu
Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland

Bartłomiej Popczyk
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Biologii Środowiska Zwierząt
Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland