Polymorphism of insulin-like growth factor (IGF-1) gene in Polish Lowland Sheep from Podlaskie Voivodeship

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 53, 2014: 43–46
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014)

Polymorphism of insulin-like growth factor (IGF-1) gene in Polish Lowland Sheep from Podlaskie Voivodeship

ROMAN NIŻNIKOWSKI1, GRZEGORZ CZUB1, JERZY KAMIŃSKI2, MARIOLA NIERADKO2, MARCIN ŚWIĄTEK1, KRZYSZTOF GŁOWACZ1, MAGDALENA ŚLĘZAK1
1Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2Polish Union of Sheep-Farmers in Białystok

Abstract: Research was carried out on 432 Polish Lowland Sheep (405 ♀ and 27♂) of three varieties: Corriedale, Żelaźnieńska Sheep and Polish Lowland Sheep of Podlasie region. All animals were subjected to gene identifi cation factor insulin – IGF-1, in the assessment of alleles C and T. In conclusion it should be noted that in the three examined varieties of Polish Lowland Sheep showed no polymorphism in exon 3 of the insulin-like growth factor (IGF-1) gene, limiting its scope to determine the allele C, respectively genotype CC. This result indicates the need for further research in this area in “culture” sheep imported and adapted to Polish conditions and the production environment.

Key words: Polish Lowland sheep, IGF-1 gene, genetic polymorphism

Streszczenie: Polimorfizm genu czynnika insulinopodobnego IGF-1 u polskich owiec nizinnych utrzymywanych w województwie podlaskim. Badania przeprowadzono na materiale 432 polskich owiec nizinnych (405 ♀ i 27♂) trzech odmian: corriedale, owcy żelaźnieńskiej i polskiej owcy nizinnej regionu podlaskiego. Wszystkie zwierzęta były poddane identyfikacji genu czynnika insulinopodobnego IGF-1, w zakresie oceny występowania alleli C i T. Podsumowując, należy stwierdzić, iż u badanych trzech odmian polskich owiec nizinnych nie wykazano polimorfizmu występowania alleli i genotypów genu czynnika insulinopodobnego IGF-1, ograniczając jego zakres do ustalenie jedynie do allelu C i genotypu CC. Wynik ten wskazuje na potrzeby przeprowadzenia dalszych badań z tego zakresu u owiec kulturowych pochodzących z importu i adaptowanych do polskich warunkach środowiska produkcyjnego.

Please use the following format to cite the selected article:
NIŻNIKOWSKI R., CZUB G., KAMIŃSKI J., NIERADKO M., ŚWIĄTEK, GŁOWACZ K., ŚLĘZAK M. Polymorphism of insulin-like growth factor (IGF-1) gene in Polish Lowland Sheep from Podlaskie Voivodeship. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014: 43–46

 

Author’s address:
Roman Niżnikowski
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Zakład Hodowli Owiec i Kóz
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: roman_niznikowski@sggw.pl