Effect of birth body weight of piglets on their rearing up to the age of 10 weeks

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Animal Science No 53, 2014: 21–28
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014)

Effect of birth body weight of piglets on their rearing up to the age of 10 weeks

BARBARA KRÓLEWSKA, ANNA REKIEL, JUSTYNA WIĘCEK
Department of Pigs Breeding, Warsaw University of Live Sciences – SGGW

Abstract: The aim of the paper was to evaluate the effect of the birth body weight of the piglets on their productivity and survivability up to the age of 10 weeks. The observations covered the piglets born by 11 sows F1 of Polish Large White × Polish Landrace, inseminated by the semen of the boras (Duroc × Pietrain). The piglets were weighed on 1st, 21st, 35th and 70th day of life and the feed intake (per litter) was controlled. Depending on their birth body weight, the piglets were classifi ed into two groups: light (L) <1.5 kg (n = 52), heavy (H) ≥1.5 kg (n = 60). The mean general body weight of the piglets on 1st, 21st, 35th and 70th day was equal to 1.45, 5.09, 7.70 and 14.18 kg, respectively. In the groups, it was as follows: L – 1.17, 4.58, 6.91 and 13.00 kg; H – 1.70, 5.51, 8.29 and 15.12 kg, respectively (L–H, P ≤ 0.001). The deaths of the piglets in groups L and H amounted to 15.4 and 6.7%, respectively. In the situation of a free access of the progeny to mother’s feed and solid feedstuff, the obtained results indicate that the worse productivity, as expressed by lower feed conversion (by 10.5–16%), slower growth rate (by 12–20%) and lowered survivability (by 8.7 percentage points) of the piglets from groups L vs. group H, were the effect of considerably lower body weight of the newborn piglets as compared to their mean body weight.

Key words: piglets, body weight, growth rate, survivability

Streszczenie: Wpływ masy ciała prosiąt przy urodzeniu na ich odchów do wieku 10 tygodni. Celem pracy była ocena wpływu masy ciała prosiąt przy urodzeniu na ich produkcyjność i przeżywalność do wieku 10 tygodni. Obserwacjami objęto prosięta urodzone przez 11 loch F1 rasy wielka biała polska × polska biała zwisłoucha inseminowanych nasieniem knurów (duroc × pietrain). Prosięta ważono w 1., 21., 35. i 70. dniu, kontrolowano pobranie paszy (na miot). Prosięta w zależności od masy ciała przy urodzeniu podzielono na grupy: lekkie (L) <1,5 kg (n = 52), ciężkie (H) ≥1,5 kg (n = 60). Średnia masa ciała wszystkich prosiąt w 1., 21., 35., i 70. dniu wyniosła: 1,45; 5,09; 7,70; 14,18 kg, a w grupach odpowiednio: L – 1,17; 4,58; 6,91; 13,00 kg oraz H – 1–70; 5–51; 8–29; 15–12 kg (L–H, P ≤ 0,001). Upadki prosiąt grup L i H wyniosły 15–4 i 6–7%. Przy swobodnym dostępie potomstwa do pokarmu matki i paszy stałej uzyskane wyniki wskazują, że gorsza produkcyjność wyrażona słabszym o 10,5–16% wykorzystaniem paszy, wolniejszym o 12–20% tempem wzrostu oraz obniżoną o 8,7 punktu procentowego przeżywalnością prosiąt z grupy L względem grupy H, były efektem znacząco mniejszej w stosunku do średniej masy ciała nowonarodzonych prosiąt.

Please use the following format to cite the selected article:
KRÓLEWSKA B., REKIEL A., WIĘCEK J. Effect of birth body weight of piglets on their rearing up to the age of 10 weeks. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Anim. Sci. 53, 2014: 21–28

 

Author’s address:
Anna Rekiel
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Zakład Hodowli Trzody Chlewnej
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: anna_rekiel@sggw.pl