Investigations on agricultural equipment maintenance and storage system using an example of the selected commune in Poland

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 64 (Agricultural and Forest Engineering) 2014: 69-75
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 64, 2014)

Investigations on agricultural equipment maintenance and storage system using an example of the selected commune in Poland

MAREK GAWORSKI, PIOTR RUSZKOWSKI, ŁUKASZ KOZIOŁ
Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: This work aimed at analysis of agricultural producers' approach to agricultural equipment maintenance and storage using an example of the selected commune in Poland. The carried out investigations pointed out that in majority of farms there was lack of appropriate back-up facilities for washing, corrosion removal and anticorrosive maintenance of machines. In equipment maintenance the farmers used most often the least expensive methods that required no specialistic equipment. In majority of farms the means for agricultural equipment maintenance were inappropriate; it resulted from inadequate technical knowledge and low ecological awareness of agricultural producers. The farmers very rarely used professional service in respect of high prices of parts and repairs offered by dealers.

Key words: farm, maintenance, storage, agricultural equipment

Streszczenie: Badania systemu konserwacji i przechowywania sprzętu rolniczego na przykładzie wybranej gminy w Polsce. W pracy przedstawiono wyniki analizy podejścia producentów rolnych z wybranej gminy w Polsce do konserwacji i przechowywania sprzętu rolniczego. Badania wskazały, że w większości gospodarstw rolnych brak jest odpowiedniego zaplecza do mycia, czyszczenia z korozji i konserwacji antykorozyjnej maszyn. Do konserwacji sprzętu rolnicy najczęściej używali metod najmniej kosztownych oraz takich, które nie wymagały specjalistycznego sprzętu. Środki stosowane podczas konserwacji sprzętu rolniczego w większości badanych gospodarstw były niewłaściwe, co wynikało z niedostatecznej wiedzy technicznej oraz słabej świadomości ekologicznej producentów rolnych. Rolnicy rzadko korzystali z usług specjalistycznego serwisu, uzasadniając to wysokimi cenami części i napraw sprzętu, jakie oferowali dealerzy.

Please use the following format to cite the selected article:
GAWORSKI M., RUSZKOWSKI P., KOZIOŁ Ł. Investigations on agricultural equipment maintenance and storage system using an example of the selected commune in Poland. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 64, 2014: 69-75

Authors’ addresses:
Marek Gaworski
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji SGGW
02-787 Warszawa,
ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: marek_gaworski@sggw.pl