Investigations on horse skidding productivity and costs under mountainous conditions

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 63 (Agricultural and Forest Engineering) 2014: 125-131
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 63, 2014)

Investigations on horse skidding productivity and costs under mountainous conditions

ADAM MACIAK, ANITA BADOWSKA
Department of Agricultural and Forest Machinery Warsaw University of Life Science - SGGW

Abstract: The results of investigations on horse skidding productivity and costs are presented in the paper. The investigations were carried out in Forest Inspectorate Ujsoły. Horse skidding was the first phase of skidding that aimed at pulling up logs to wider skid roads. The horses of Polish Cold-blooded Horse breed were used in skidding; they were equipped with horse-collar harnesses. The investigations were carried out on three sites different in the skidding conditions.

Key words: horse skidding, skidding productivity, skidding costs

Streszczenie: Wydajność i koszty zrywki konnej w warunkach górskich. W artykule przedstawiono wyniki badań wydajności i kosztów zrywki konnej w warunkach górskich. Badania przeprowadzono w Nadleśnictwie Ujsoły. Zrywka konna była pierwszym etapem zrywki i jej zadaniem było dociągnięcie drewna do szerszych szlaków zrywkowych. Do zrywki wykorzystywano konie rasy Polski Koń Zimnokrwisty wyposażone w uprząż chomątową. Średnia odległość zrywki wynosiła od 40 do 100 m. Badania przeprowadzono na trzech powierzchniach o różnym stopniu trudności zrywki. W wyniku przeprowadzonych pomiarów i analiz okazało się, że wydajność eksploatacyjna zrywki konnej w trudnych górskich warunkach wynosi od 1,6 do 3,75 m3/h. Średni jednostkowy koszt zrywki wynosi 7,46 zł/m3, jest on niższy od kosztów wyliczonych przez innych badaczy dla zrywki ciągnikiem rolniczym

Please use the following format to cite the selected article:
MACIAK A., BADOWSKA A. Investigations on horse skidding productivity and costs under mountainous conditions. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 63, 2014: 125-131

Authors’ addresses:
Adam Maciak
Wydział Inżynierii Produkcji SCCW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: adam_maciak @sggw.pl