Effectiveness of agricultural tractor utilization in the wood skidding and forwarding

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 63 (Agricultural and Forest Engineering) 2014: 113-123
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 63, 2014)

Effectiveness of agricultural tractor utilization in the wood skidding and forwarding

WITOLD ZYCHOWICZ, KAROLINA KASPRZYK
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: There are presented investigations carried out for the same tractor and operator during extraction of long wood with the use of a rope winch and of short wood with the use of a self-loading pole trailer. The investigations of wood extraction were carried out on the site of Forest Inspectorate Sokołów, in its south-easterly part, in forest district Repki. Wood extraction was executed with the use of tractor Zetor 8045, pole trailer Długpol PD-80 and crane Ryś 1 350T for short wood or with the rope winch Tajfun EGV 55A for long wood. Effective productivity obtained during wood extraction with the use of agricultural tractor with winch amounted to 11.53 m3/h, while practical productivity to 8.70 m3/h. The respective productivities during the short wood extraction with the use of agricultural tractor with pole trailer amounted to 5.72 and 4.72 m3/h. The coefficient of working shift time utilization (k08) amounted to 0.83 for the tractor with pole trailer and to 0.75 for the tractor with rope winch.

Key words: realization of forest operations, wood extraction, effectiveness, agricultural tractor

Streszczenie: Efektywność wykorzystania ciągnika rolniczego przy półpodwieszonej i nasiębiernej zrywce drewna. W publikacji przedstawiono badania przeprowadzone dla tego samego ciągnika i operatora realizującego zrywkę sortymentów długich z użyciem wciągarki linowej i sortymentów krótkich z użyciem samozaładowczej przyczepy kłonicowej. Badania zrywki drewna prowadzono na terenie Nadleśnictwa Sokołów, w położonym w jego południowo-wschodniej części leśnictwie Repki. Zrywki dokonywano ciągnikiem Zetor 8045 i przyczepą kłonicową Długpol PD-80 i żurawiem Ryś 1 350T dla drewna krótkiego lub z wciągarką linową Tajfun EGV 55A dla drewna długiego. Dokonano pomiarów czasu trwania składowych 13 cykli roboczych ciągnika z przyczepą i 19 cykli roboczych ciągnika z wciągarką. Podczas pomiarów wykorzystano odbiornik GPS i stoper elektroniczny. Odbiornik GPS umożliwił także rejestrację tras jazdy. W trakcie badań maszyny pracowały w trudnych warunkach atmosferycznych i terenowych co istotnie wpłynęło na uzyskane wyniki. Średni czas trwania cyklu roboczego podczas zrywki drewna krótkiego wynosił 0,57 h, a dla zrywki drewna długiego 0,29 h, przy czym miąższość jednorazowo zrywanego drewna była zbliżona. W przypadku drewna krótkiego wielkość ładunku wynosiła 3,25 m3, a dla drewna długiego 3,32 m3. Zaznaczyć należy, że sortymenty długie były zrywane na odległość 347 m, dwa razy dłuższą od odległości zrywki sortymentów krótkich - 174 m. Przyczyną takiego stanu rzeczy są bardzo długie czasy załadunku w przypadku ciągnika z przyczepą kłonicowa (0,28 h) w porównaniu do czasu formowania sortymentów długich (0,1 h). Dodatkowo czas rozładunku przyczepy (0,19 h) jest znacznie dłuższy od czasu odczepiania i mygłowania dłużyc (0,05 h). Ciągnik z przyczepą podczas jazdy z ładunkiem poruszał się wolniej (3,48 km/h) niż w trakcie zrywki dłużyc z użyciem wciągarki (4,28 km/h). Wydajność efektywna pracy uzyskana podczas zrywki drewna długiego ciągnikiem rolniczym z wciągarką wyniosła 11,53 m3/h, a wydajność eksploatacyjna 8,70 m3/h. Odpowiednie wydajności podczas zrywki drewna krótkiego ciągnikiem rolniczym z przyczepą kłonicową wyniosły 5,72 i 4,72 m3/h. Współczynnik wykorzystania czasu trwania zmiany roboczej (k08) wyniósł 0,83 podczas użytkowania ciągnika z przyczepą kłonicową i 0,75 dla agregatu ciągnika z wciągarką linową.

Please use the following format to cite the selected article:
ZYCHOWICZ W., KASPRZYK K. Effectiveness of agricultural tractor utilization in the wood skidding and forwarding. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 63, 2014: 113-123

Authors’ addresses:
Witold Zychowicz
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: witold_zychowicz@sggw.pl