The model of strategic management of organizational and technical systems, taking into account risk-based cognitive approach

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 63 (Agricultural and Forest Engineering) 2014: 97-104
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 63, 2014)

The model of strategic management of organizational and technical systems, taking into account risk-based cognitive approach

ANATOLII LADANIUK1, TETIANA PROKOPENKO2, VOLODYMYR RESHETIUK3
1Department of Automation of Control Processes, National University of Food Technologies
2Department of Project Management, Cherkasy State Technological University
3Department of Automation and Robotic Systems, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Abstract: Main questions of developing a strategic model of organizational and technical systems in the terms of risk are considered in the paper. The authors propose a model of risk management based on fuzzy cognitive map. This model enables strategic decision-making, taking into account the influence of external and internal environment factors of the OTS.

Key words: organizational and technical (technological) systems (OTS), strategic management, risk, cognitive map, fuzzy cognitive map

Streszczenie: Model strategicznego zarządzania systemami organizacyjnymi i technicznymi z uwzględnieniem poznawczego podejścia na bazie analizy ryzyka. W artykule przedstawiono podstawowe problemy dotyczące opracowania strategicznego modelu zarządzania ryzykiem opartego na poznawczej mapie logiki rozmytej. Opracowany model umożliwia podejmowanie strategicznych decyzji na podstawie wpływu zewnętrznych i wewnętrznych czynników środowiska OTS.

Please use the following format to cite the selected article:
LADANIUK A., PROKOPENKO T., RESHETIUK V. The model of strategic management of organizational and technical systems, taking into account risk-based cognitive approach. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 63, 2014: 97-104

Authors’ addresses:
Anatolii Ladaniuk
National University of Food Technologies
Faculty of Automation and Computer Systems
Volodymyrs'ka 68 Kyiv-33, 01601 Ukraine