Effectiveness of application of gels and bio-stimulators to soil

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 63 (Agricultural and Forest Engineering) 2014: 23-30
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 63, 2014)

Effectiveness of application of gels and bio-stimulators to soil

WIESŁAW GOLKA1, JOLANTA KOWALSKA2
1Institute of Technology and Life Sciences Falenty, Masovian Research Centre in Kłudzienko
2Institute of Plant Protection, National Research Institute in Poznań

Abstract: There are presented results of investigations carried out in 2013 on to-root application of bio-stimulators (spores Trichoderma asperellum) and gels in ecological cultivation of plants. Carrot and red beet were used as the test plants, cultivated on a flat field surface and in ridges. Doses were applied in diluted form by spraying and by injecting with an applicator into the root zone of plants. There were also carried out experiments on application of the hydrated gel in winter wheat and of the solid gel in carrot and red beets prior to pre-sowing cultivation. Determination of the effect of gel application in ridge cultivation was particularly important. In some measure it could substitute the irrigation. The yield of plots in ridges without gel was by 41% lower than the yield of plots with gel. The wheat yield on soil with gel was higher by 0.8 Mgha-1 than on soil without gel. In investigations there was used the applicator developed in Masovian Research Centre in Kludzienko.

Key words: to-root application, bio-stimulators, gels, applicators

Streszczenie: Efektywność zadawania do gleby żeli i biostymulatorów. Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 2013 roku, dotyczące aplikacji dokorzeniowej biostymulatorów (zarodniki Trichoderma asperellum) i żeli w ekologicznej uprawie roślin. Jako roślin testowych użyto marchwi i buraków ćwikłowych, uprawianych na powierzchni płaskiej i w redlinach. Dawkowanie odbywało się w stanie rozwodnionym drogą oprysku i poprzez wtryskiwanie aplikatorem w strefę korzeniową roślin. Przeprowadzono również doświadczenia z aplikacją żelu uwodnionego w pszenicę ozimą oraz żelu w formie stałej przed uprawą przedsiewną pod marchew i buraki ćwikłowe. Szczególnie ważne było określenie wpływu aplikacji żelu w uprawy w redlinach. Mogłoby to być w jakimś stopniu substytutem nawadniania. Plon z poletek w redlinach bez żelu był o 41% mniejszy od plonu w redlinach z żelem. Plon pszenicy na glebie z żelem był większy o 0,8 Mgha-1 niż na glebie bez żelu. W badaniach użyto aplikatora opracowanego w Mazowieckim Ośrodku Badawczym w Kłudzienku.

Please use the following format to cite the selected article:
GOLKA W., KOWALSKA J. Effectiveness of application of gels and biostimulators to soil. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 63, 2014: 23-30

Authors’ addresses:
Wiesław Golka
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Mazowiecki Ośrodek Badawczy
Kłudzienko 7,
05-825 Grodzisk Mazowiecki Poland
e-mail: w.golka@itp.edu.pl