Changes in soil density under influence of tractor wheel pressures

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 63 (Agricultural and Forest Engineering) 2014: 15-22
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 63, 2014)

Changes in soil density under influence of tractor wheel pressures

MAŁGORZATA POWAŁKA1, JERZY BULIŃSKI2
1Department of Production Management and Engineering
2Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The results of investigations on the effect of passages of two agricultural tractors MF255 and Ursus 1234 on changes in soil bulk density under the wheel track are analyzed in the paper. The carried out measurements showed that in spite of substantially higher tractor weight and the resulted axle loads, the compaction of particular soil profile layers under the wheels of tractor U1234 were lower than the soil compaction after passages of tractor MF255. The soil density found after passages of tractor MF255 was higher than the respective value for tractor U1234 by about 1 to 6%.

Key words: soil, density, wheel pressures

Streszczenie: Zmiany gęstości gleby pod wpływem nacisków kół ciągnika. W pracy dokonano analizy wyników badań związanych z wpływem przejazdów dwóch ciągników rolniczych MF255 i Ursus 1234 na zmiany gęstości objętościowej gleby w koleinie. Przeprowadzone pomiary wykazały, że mimo znacznie większej masy i związanych z tym obciążeń osi zagęszczenia poszczególnych warstw profilu kołami ciągnika U1234 były mniejsze niż po przejazdach ciągnika MF255. Gęstości gleby po przejazdach ciągnika MF255 były od ok. 1 do ok. 6% większe niż odpowiednie gęstości gleby rozpatrywanego profilu, otrzymane po przejazdach ciągnika U1234.

Please use the following format to cite the selected article:
POWAŁKA M., BULIŃSKI J. Changes in soil density under infl uence of tractor wheel pressures. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 63, 2014: 15-22

Authors’ addresses:
Małgorzata Powałka
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji

Jerzy Buliński
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
02-787 Warszawa,
ul. Nowoursynowska 166
Poland
e-mail: kmrl@sggw.pl