The effect of corm-storage temperature on the fl owering and quality of garden gladiolus (Gladiolus L.)

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 34, 2013: 35-43
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 34, 2013)

The effect of corm-storage temperature on the flowering and quality of garden gladiolus (Gladiolus L.)

ANITA WOŹNY, MAŁGORZATA ANTKOWIAK
Department of Ornamental Plants and Vegetable Crops, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz

Abstract: The effect of the storage temperature of Gladiolus corms on the growth and flowering of two glasshouse-grown cultivars, 'Priscilla' and 'Semarang', was investigated. The corms of each cultivar were divided into four groups: I - twelve-week storage at 5°C; II - twelve-week storage at 17°C; III - four-week storage at 5°C and eight-week storage at 17°C; IV - storage for four weeks at 5°C followed by exposure to preparation treatment for eight weeks at a temperature of22-23°C. It was demonstrated that the reaction to corm-storage temperature is typically culti-var-specific. The thermal conditions affected the share of the flowering plants only in 'Priscilla'. More plants flowered from the group of corms stored only at 17°C than from those in the groups of corms cooled at 5°C in group I and at 5°C and 17°C for four and eight weeks respectively in group III. At the same time, a temperature of 17°C - when compared with storage at 5°C - accelerated Gladiolus flowering to a similar extent (by more than three weeks) as exposing them to preparation treatment. The corm-storage conditions were found to have a varied effect on the quality traits of the cultivars investigated.

Key words: accelerated cultivation, corm preparation

Streszczenie: Kwitnienie i jakość mieczyków ogrodowych (Gladiolus L.) w następstwie temperatury przechowywania bulw. Badano wpływ temperatury przechowywania bulw mieczyków na wzrost i kwitnienie dwóch odmian: 'Priscilla' i 'Semarang', uprawianych w szklarni. Bulwy każdej odmiany podzielono na cztery grupy: I - przechowywane 12 tygodni w 5°C, II - 12 tygodni w 17°C, III - 4 tygodnie w 5°C i 8 tygodni w 17°C oraz IV - poddane zabiegowi preparowania (przez 8 tygodni w 22-23°C), po wcześniejszym przechowywaniu przez 4 tygodnie w 5°C. Wykazano, że reakcja na temperaturę przechowywania bulw jest cechą typowo odmianową. Warunki termiczne wpłynęły na udział roślin kwitnących jedynie u odmiany 'Priscilla'. Z grupy bulw przechowywanych wyłącznie w 17°C zakwitło więcej roślin niż z chłodzonych w 5°C oraz w kombinacji 5/17°C. Jednocześnie temperatura 17°C przyspieszyła kwitnienie mieczyków w podobnym stopniu, co ich preparowanie - o ponad 3 tygodnie w porównaniu z przechowywaniem w 5°C. W doświadczeniu zaobserwowano niejednakowy wpływ warunków przechowywania bulw na cechy jakościowe badanych odmian.

Please use the following format to cite the selected article:
WOZNY A., ANTKOWIAK M. The effect of corm-storage temperature on the flowering and quality of garden gladiolus (Gladiolus L.). Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 34, 2013: 35-43

Authors’ addresses:
tel. +4852 374 95 39,
e-mail: wozny@utp.edu.pl