The effect of the bulb-cooling period on the quality of cut tulip flowers

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 34, 2013: 27-33
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 34, 2013)

The effect of the bulb-cooling period on the quality of cut tulip flowers

BARBARA MARCINEK, HALINA LASKOWSKA, MARIUSZ SZMAGARA
Department of Ornamental Plants and Landscape Architecture, University of Life Sciences in Lublin

Abstract: Six cultivars of tulips were evaluated for their usefulness for forcing. The research focused on the 'Bronze Brigitta', 'Liberstar', 'Pulse' and 'Tivoli Dream' cultivars from the Triumph group, on the 'Libretto Parrot' cultivar from the Parrot group and on the Grieg tulip cultivar 'Portland'. Following planting, the bulbs were cooled for 12 and 14 weeks at a temperature of +9°C. Extending the cooling period from 12 to 14 weeks shortened the forcing period in a greenhouse in the case of all of the cultivars examined by an average of five days. After 14 weeks of cooling, the earliest commercial maturity was reached by the tulips of the 'Portland', 'Liberstar' and 'Bronze Brigitta' cultivars (25.2-25.9 days). Following cooling for 12 weeks the tulips of the 'Pulse' cultivar flowered the latest (35.2 days). The best quality and durability was noted in the tulips of the 'Liberstar', 'Librettto Parrot', 'Pulse' and 'Tivoli Dream' cul-tivars obtained from bulbs cooled for 14 weeks. The 'Bronze Brigitta' and 'Portland' cultivars produced longer and better quality flowers when the bulbs were cooled for 12 weeks. The 'Portland' cultivar can be recommended for pot cultivation as well as for forcing cut flowers.

Key words: flower quality, tulip, forcing, cooling period, vase-life of flowers

Streszczenie: Wpływ długości okresu chłodzenia cebul na jakość kwiatów ciętych tulipanów. Oceniono przydatność do pędzenia sześciu odmian tulipana. Do badań wykorzystano odmiany z grupy Triumph: 'Bronze Brigitta', 'Liberstar', 'Pulse' i 'Tivoli Dream', z grupy tulipanów papuzich 'Libretto Parrot', z grupy tulipanów Griega odmianę 'Portland'. Cebule chłodzono po posadzeniu, przez 12 i 14 tygodni w temperaturze +9°C. Wydłużenie chłodzenia cebul z 12 do 14 tygodni skróciło okres pędzenia w szklarni u wszystkich badanych odmian średnio o 5 dni. Najszybciej dojrzałość handlową po 14 tygodniach chłodzenia osiągnęły tulipany odmiany 'Portland', 'Liberstar' i 'Bronze Brigitta' (25,2-25,9 dni). Najpóźniej zakwitły tulipany odmiany 'Pulse' chłodzone 12 tygodni (35,2 dni). Najlepszą jakością i trwałością cechowały się tulipany odmiany 'Liberstar', 'Libretto Parrot', 'Pulse' i 'Tivoli Dream' uzyskane z cebul chłodzonych 14 tygodni. Odmiany 'Bronze Brigitta' i 'Portland' tworzyły dłuższe i lepszej jakości kwiaty z cebul chłodzonych 12 tygodni. Odmianę 'Portland' można polecić do uprawy w doniczkach, a także do uprawy na kwiat cięty.

Please use the following format to cite the selected article:
MARCINEK B., LASKOWSKA H., SZMAGARA M. The effect of the bulb-cooling period on the quality of cut tulip flowers. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 34, 2013: 27-33

Authors’ addresses:
tel. +4881 531 96 79,
e-mail: barbara.marcinek@up.lublin.pl