Comparative behaviour analysis of some colubrids with reference to suitability of captive bred snakes for reintroduction to natural habitat

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 52, 2013: 243-252
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013)

Comparative behaviour analysis of some colubrids with reference to suitability of captive bred snakes for reintroduction to natural habitat

ANDRZEJ ŻYCZYŃSKI, ZUZANNA NOWAK
Department of Genetics and Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: A sample of newly hatched American colubrids, divided according to their level of domestication, understood herewith as the generation history in captivity, was tested in an open field test (OFT) for degree of activity and confidence in open terrain and in confrontation with individuals of such species as Pantherophis guttatus and Lampropeltis getula splendida as well as L. g. californiae, in order to compare their antagonistic and feeding behaviour reactions. The cluster comparison of defence reactions revealed no effect of domestication (many generation in captivity) in the face of potential danger. Even albino phase Kingsnakes, considered to be the form of this species most affected by captivity (altered genome), maintained their natural feeding response. The degree of activity in OFT conditions was seen to decrease with the snakes' age. Thus it was demonstrated that captive specimens bred in terrariums may be considered a gene bank for ex situ conservation strategy. However it is recommended that specimens as young as possible should be used in reintroduction to natural habitat, as these will respond most faithfully to the pressure of natural selection, based on their behavioural variation not supressed by apathy caused by captivity.

Key words: Lampropeltis, Pantherophis, antagonistic and feeding reactions, captive breeding, ex situ conservation

Streszczenie: Porównawcza analiza zachowań węży z rodziny Colubridae pod kątem przydatności osobników hodowanych w niewoli do rein-trodukcji do środowiska naturalnego. W modelowym doświadczeniu przetestowano amerykańskie węże z rodziny Colubridae podzielone według stopnia udomowienia (pokoleniowego stażu w warunkach niewoli). Zwierzęta zostały poddane testowi otwartego pola (OFT), sprawdzającego ich aktywność i odwagę na otwartej przestrzeni oraz konfrontacji z innym wężem zbożowym Pantherophis guttatus oraz lancetogłowem królewskim Lampropeltis getula splendida i dodatkowo L.g. californiae, formą albinotyczną. Test OFT wykazał ujemny wpływ wieku na aktywność terraryjnych zwierząt a konfrontacje z probantami nie ujawniły wpływu udomowienia na reakcje obronne (klasterowa analiza skupień). Nawet u albinotycznych lancetogłowów, uznanych za najbardziej udomowioną formę (zubożały, wsobny genotyp) utrzymywanych od pokoleń na nie-
naturalnej diecie, wystąpiły normalne reakcje drapieżnicze. Stwierdzono zatem przydatność populacji terraryjnej jako ewentualnego banku genów dla strategii ochronnej ex situ, przy zaleceniu używania do reintrodukcji materiału możliwie młodego, najwierniej reagującego na presję selekcji naturalnej, wymierzonej w wachlarz reakcji niestłumionych warunkami niewoli.

Please use the following format to cite the selected article:
ZYCZYNSKI A., NOWAK Z. Comparative behaviour analysis of some colubrids with reference to suitability of captive bred snakes for reintroduction to natural habitat. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013: 243-252

Authors’ addresses:
Andrzej Życzyński, Zuzanna Nowak
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Nauk o Zwierzętach
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: andrzej_zyczynski@sggw.pl
zuzanna_nowak@sggw.pl