Genotype - factor influencing performance of chicken production

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Animal Science No 52, 2013: 237-242
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013)

Genotype - factor influencing performance of chicken production

ŻANETA ZDANOWSKA-SĄSIADEK, MONIKA MICHALCZUK, JULIA RIEDEL, MONIKA ŁUKASIEWICZ, KRZYSZTOF DAMAZIAK
Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Science - SGGW

Abstract: The aim of this study was to establish the effect of the genotype on performance of chickens. The experimental material included 1,320 slow-growing chickens with two genotypes Hubbard JA 957 - available on the Polish market hybrid with a declared slow growth and non-commercial hybrid CxGP, for creation of which a light native breed Greenleg Partridge hens were used. Chickens were maintained up to 63 days of age. During the experiment body weight, feed intake and health of the birds were under control. Based on the observations the growth rate and the feed conversion ratio (FCR) were determined. It was found, that chickens CxGP were characterized by lower body weight, slower rate of growth and higher feed conversion ratio compared with the chickens Hubbard JA 957, but chickens CxGP had a higher health.

Streszczenie: Genotyp - czynnik warunkujący wyniki produkcyjne w stadach kurcząt rzeźnych. Celem badania było określenie wpływu genotypu na wyniki produkcyjne kurcząt. Badania przeprowadzono na 1320 kurczętach o dwóch genotypach Hubbard JA 957 - dostępnym na rynku polskim mieszaniec o deklarowanym wolniejszym tempie wzrostu oraz CxZk - mieszaniec, do którego wytworzenia wykorzystano kury rasy lekkiej zielononóżki kuropatwianej. Kurczęta utrzymywano do 63. dnia życia. W czasie odchowu kontrolowano masę ciała, spożycie paszy i zdrowotność ptaków. Na podstawie prowadzonych obserwacji określono tempo wzrostu oraz wskaźnik zużycia paszy. Stwierdzono, że kurczęta CxZk charakteryzowała mniejsza masa ciała w porównaniu z kurczętami Hubbard JA 957 oraz wolniejsze tempo wzrostu. Mniejsze wykorzystanie paszy na przyrost masy ciała stwierdzono dla kurcząt Hubbard JA 957. Kurczęta CxZk charakteryzowała natomiast wyższa zdrowotność.

Please use the following format to cite the selected article:
ZDANOWSKA-SASIADEK Z., MICHALCZUK M., RIEDEL J., LUKASIEWICZ M., DAMAZIAK K. Genotype - factor influencing performance of chicken production. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013: 237-242

Authors’ addresses:
Monika Michalczuk
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
Zakład Hodowli Drobiu
ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: monika_michalczuk@sggw.pl