Studies on the potential use of entomopathogenic nematodes for biological control of animals in the stables

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 52, 2013: 227-236
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013)

Studies on the potential use of entomopathogenic nematodes for biological control of animals in the stables

IZABELA WOJCIECHOWSKA1, MARTA KAMIONEK1, BOLESŁAW MORYTZ2
1Department of Animal Environment Biology, Warsaw University of Life Science - SGGW
2Institute of Industrial Organic Chemistry in Warsaw

Abstract: The study was aimed at selecting species and strains of entomopathogenic nematodes to be used in practical control of the housefly in stables, which should provide welfare of bred animals. Test insect, the housefly, and entomopathogenic nematodes of the family Stein-ernematidae and Heterorhabditidae were used in experiments. Laboratory strains of nematodes and those commercially available in Poland and in Europe were used in performed tests. Larvae, pupae and imagines of M. domestica were cultivated in the Institute of Organic Industry in Warsaw. Four groups were created for each nematode species. Not all nematode species and strains were equally pathogenic to houseflies.

Key words: biopreparations, entomopathogenic nematodes, housefly, animal welfare

Streszczenie: Biologiczne metody zwalczania muchy domowej w stajniach. Doświadczenia miały na celu wybór gatunków i szczepów nicieni owadobójczych, które zostaną wykorzystane w praktycznym zwalczaniu muchy domowej w stajni, co powinno zapewnić dobrostan zwierzętom hodowlanym. Owad testowy - mucha i owadobójcze nicienie z rodziny Steinernema-tidae i Heterorhabditidae zostały wykorzystane w eksperymentach. Laboratoryjne szczepy nicieni i w Polsce i w Europie tych dostępnych na rynku zostały wykorzystane w przeprowadzonych testach. Larwy, poczwarki i owady dorosłe M. domestica były hodowane w Instytucie Przemysłu Organicznego w Warszawie. Cztery grupy zostały stworzone dla każdego gatunku nicieni. Nie wszystkie gatunki nicieni i szczepy były równie zjadliwe dla much.

Please use the following format to cite the selected article:
WOJCIECHOWSKA I., KAMIONEK M., MORYTZ B. Studies on the potential use of entomopathogenic nematodes for biological control of animals in the stables. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013: 227-236

Authors’ addresses:
Izabela Wojciechowska, Marta Kamionek
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Biologii Środowiska Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8,
02-787 Warszawa Poland
e-mail: wojciechowskaiza1@wp.pl
marta_kamionek@sggw.pl

Bolesław Morytz
Instytut Przemysłu Organicznego w Warszawie
ul. Annopol 6,
03-236 Warszawa
Poland