Influence of the system of rearing on cholesterol level and its fraction in blood serum of slow-growing chickens

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 52, 2013: 219-225
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013)

Influence of the system of rearing on cholesterol level and its fraction in blood serum of slow-growing chickens

AGNIESZKA WNUK, NATALIA MROCZEK-SOSNOWSKA, MONIKA ŁUKASIEWICZ, MARTYNA BATORSKA , JAN NIEMIEC
Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The experiment was carried out on 936 slow-growing chickens from the crossbreed of Cobb cock with Greenleg Partridge hen. Chicks were randomly divided into two groups: controlled group (BW) with no access to the field and experimental group (W) with access to grass fields since their fourth week of life. In blood serum overall cholesterol, lipoproteins with high density (HDL), triacylglycerols (TG) level was marked. The concentration of lipoproteins with low density was calculated while using the Friedewald et al. formula (1972). No statistically significant influence of sex and system of breeding on cholesterol and its fractions level in blood serum of crossbreed chickens was observed.

Key words: broiler chickens, slow-growing chicken, blood

Streszczenie: Wpływ systemu utrzymania na zawartość cholesterolu i jego frakcji w surowicy krwi kurcząt wolno rosnących. Doświadczenie przeprowadzono na 936 kurczętach wolno rosnących pochodzących z krzyżowania koguta Cobb oraz kury Zielononóżki kuropatwianej. Pisklęta losowo przydzielono do dwóch grup: kontrolnej (BW) niemającej dostępu do wybiegu oraz grupy doświadczalnej (W), korzystającej z trawiastych wybiegów począwszy od 4. tygodnia życia. W surowicy oznaczono stężenie cholesterolu całkowitego, lipoprotein o dużej gęstości (HDL), triacylogriceloli (TG). Zawartość lipoprotein o małej gęstości (LDL) wyliczono na podstawie wzoru Friedewald et al. 1972. Nie wykazano statystycznie istotnego wpływu płci oraz systemu utrzymania na zawartość cholesterolu i jego frakcji w surowicy krwi kurcząt mieszańca.

Please use the following format to cite the selected article:
WNUK A., MROCZEK-SOSNOWSKA N., LUKASIEWICZ M., BATORSKA M., NIEMIEC J. Influence of the system of rearing on cholesterol level and its fraction in blood serum of slow-growing chickens. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013: 219-225

Authors’ addresses:
Agnieszka Wnuk
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa Poland
e-mail: aga.m.wnuk@gmail.com