Effect of rearing system and gender on histological profile of chicken breast and leg muscles in hybrid (CobbxZk)

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 52, 2013: 211-218
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013)

Effect of rearing system and gender on histological profile of chicken breast and leg muscles in hybrid (CobbxZk)

AGNIESZKA WNUK1, NATALIA MROCZEK-SOSNOWSKA1, DOBROCHNA ADAMEK2, MACIEJ KAMASZEWSKI2, MONIKA ŁUKASIEWICZ1 , JAN NIEMIEC1
1Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
2Department of Ichthyobiology and Fisheries, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The experiment was conducted on 930 slow-growing chickens from the crossing of a Cobb male and Greenleg Partridge female. The chicks were randomly assigned to two groups: control (BW) which did not have access to a free run and the experimental group (W) using the grassy runs from 4 weeks of age. The experiment showed a statistical effect of sex on breast (P < 0.01) and leg (P < 0.05) muscle fiber diameter in CobbxZk hybrid roosters. There were no significant gender-dependent differences in the surface area of the muscles tested. No effect was either reported of the rearing system on the histological picture of breast and leg muscles.

Key words: rearing system, broiler chickens, muscle fiber diameter

Streszczenie: Wpływ systemu utrzymania oraz płci na profil histologiczny mięśni piersiowych i nóg kurcząt mieszańca CobbxZk. Doświadczenie przeprowadzono na 930 kurczętach wolno rosnących pochodzących z krzyżowania koguta Cobb oraz kury zielononóżki kuropatwianej. Pisklęta losowo przydzielono do dwóch grup: kontrolnej (BW) niemającej dostępu do wybiegu oraz grupy doświadczalnej (W), korzystającej z trawiastych wybiegów począwszy od 4. tygodnia życia. W przeprowadzonym doświadczeniu wykazano statystyczny wpływ płci na średnicę włókien mięśni piersiowych (P < 0,01) oraz nóg (P < 0,05) kogutów mieszańca Cobb*Zk. Nie stwierdzono istotnych różnic dla wartości pola powierzchni badanych mięśni w zależności od płci. Nie wykazano wpływu systemu utrzymania na wyniki obrazu histologicznego mięśni piersiowych i nóg.

Please use the following format to cite the selected article:
WNUK A., MROCZEK-SOSNOWSKA N., ADAMEK D., KAMASZEWSKI M., LUKASIEWICZ M., NIEMIEC J. Effect of rearing system and gender on histological profile of chicken breast and leg muscles in hybrid (Cobb x Zk). Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013: 211-218

Authors’ addresses:
Agnieszka Wnuk
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa Poland
e-mail: aga.m.wnuk@gmail.com