The influence of nanodiamond particles on rat health status

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 52, 2013: 195-201
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013)

The influence of nanodiamond particles on rat health status

MACIEJ SZMIDT1, TOMASZ NIEMIEC2, EWA SAWOSZ-CHWALIBÓG2, KATARZYNA MITURA3
1Department of Morphologic Sciences, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
2Department of Animal Nutrition and Feed Science, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
3Department of Radiology and Radiotherapy Fundamentals, Koszalin University of Technology

Abstract: The objective of the present investigation was to evaluate the effect of nanodiamond (ND) particles on rats health status. 1 mg/kg b.w. of nanodiamond particles was administrated intravenously and intraperitoneum. The presence of an adverse impact was examined. The results show significant changes in biochemical (glucose and total protein level decrease) and hematological (elevated platelets count) parameters, only in case of intravenous injection.

Key words: nanodiamond particles, health status, biochemical and hematological parameters, rats

Streszczenie: Wpływ koloidu nanodiamentu na parametry stanu zdrowia szczurów. Celem badań była ocena wpływu pozajelitowego wlewu hydrokoloidu nanodiamentu otrzymanego metodą detonacyjną na parametry hematologiczne i biochemiczne krwi u szczurów. Uzyskane wyniki wskaźników hematologicznych wskazują, że hydrokoloid nanodiamentowy, niezależnie od drogi podania, wpłynął na zwiększenie się liczby płytek krwi u szczurów w porównaniu z grupą kontrolną. Ponadto wlew dożylny hydrokoloidu ND wpłynął na zmniejszenie koncentracji glukozy i białka całkowitego we krwi badanych zwierząt. Analiza danych doświadczenia dowodzi pilnej potrzeby ustalenia minimalnej dawki toksycznej nanocząstek ND oraz szczegółowej oceny biologicznych właściwości nanodiamentów otrzymywanych metodą detonacyjną w badaniach na zwierzętach.

Please use the following format to cite the selected article:
SZMIDT M., NIEMIEC T., SAWOSZ-CHWALIBÓG E., MITURA K. The influence of nanodiamond particles on rat health status. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013: 195-201

Authors’ addresses:
Maciej Szmidt,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Katedra Nauk Morfologicznych
ul. Nowoursynowska 159,
02-776 Warszawa, Poland
e-mail: maciej_szmidt@sggw.pl

Tomasz Niemiec, Ewa Sawosz-Chwalibóg
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej
ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa Poland
e-mail: tomasz_niemiec@sggw.pl
ewa_sawosz@sggw.pl

Katarzyna Mitura
Instytut Technologii i Edukacji
Politechniki Koszalińskiej
Katedra Radiologii i Radioterapii Materiałowej
ul. Śniadeckich 2,
75-453 Koszalin, Poland
e-mail: katarzyna.mitura@tu.koszalin.pl