Semen quality parameters in outbred male mice from four different selected lines

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 52, 2013: 187-193
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013)

Semen quality parameters in outbred male mice from four different selected lines

GRZEGORZ SOKOŁOWSKI1, ADRIANA STRZAŁKOWSKA2, WIESŁAW ŚWIDEREK1, KATARZYNA FISZDON1, MARTA GAJEWSKA2
1The Department of Genetics and Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
2The Department of Genetics and Laboratory Animal Breeding, The Maria Sklodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology in Warsaw

Abstract: Breeding of (outbred) selective lines of laboratory mouse was initiated in Warsaw University of Life Sciences about 40 years ago. It bred Heavy (C) and Light (L) mice selected opposite for body weight at weaning (21st day of life), S mice line selected for higher testes weight, and control (K) mice without selection. All lines have identical genetic background, but different directions of selections caused diversification of specific phe-notypic traits between them. The purpose of this study was to compare semen quantity and quality parameters in outbred C, K, L and S male mice in the context of measurements of average body and testes weight for each line. Research materials were seminal fluids squeezed out of the vas deferens from 20 outbred C, K, L and S male mice (5 males per group). Animals had been euthanized, and necropsy was performed. Body and testes weight was measured. Also sperm concentration, viability (by Eosin test), cytoplasmic membrane integrity degree (HOS test), sperm head morphology and maturity were estimated. It was shown that S male mice, which have much higher testes weight, also have a significant increase of viable spermatozoa according to control line. Moreover, sperm concentration from S males is at least two times higher than in other selective lines.

Key words: semen quality parameters, HOS, selective lines, Eosin test, mouse

Streszczenie: Parametry jakości plemników samców myszy z czterech outbredowych linii selekcyjnych. Celem przeprowadzonych badań było dokonanie oceny jakości parametrów plemników nasieniowodowych, pobranych od 20 samców (po 5 samców z linii) myszy z linii selekcjonowanych przez wiele pokoleń: przeciwstawnie na masę ciała (C i L), masę jąder (S) oraz samców stanowiących linię kontrolną (K), w kontekście pomiarów średnich mas ciała i jąder dla poszczególnych linii. Materiał badawczy stanowiły plemniki pobrane z nasieniowodów od zwierząt poselekcyjnych. Oszacowano liczbę plemników w 1 ml pożywki (M2). Dokonano analizy parametrów jakości plemników, wykonując test oceny żywotności plemników, test położenia kropli cytoplazmatycznej, który jest miarą dojrzałości plemników oraz test hipoosmotyczny (HOS) do oceny integralności błony cytoplazmatycznej witek plemników. Ponadto dokonano oceny morfologii główek plemników. Wykazano, że samce linii S w porównaniu z osobnikami z linii kontrolnej K oraz linii ciężkiej (C) i lekkiej (L) mają istotnie większą masę jąder, większy odsetek dojrzałych i żywotnych plemników, a także 2-4-krotnie większą koncentrację plemników liczoną w 1 ml medium.
 

Please use the following format to cite the selected article:
SOKOŁOWSKI G., STRZAŁKOWSKA A., ŚWIDEREK W., FISZDON K., GAJEWSKA M. Semen quality parameters in outbred male mice from four different selected lines. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013: 187-193

Authors’ addresses:
Grzegorz Sokołowski, Wiesław Świderek, Katarzyna Fiszdon
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa, Poland
e-mail: grzegorz_sokolowski@sggw.pl
wieslaw_swiderek@sggw.pl
katarzyna_fiszdon@sggw.pl

Adriana Strzałkowska, Marta Gajewska
Centrum Onkologii - Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie
Zakład Genetyki i Hodowli Zwierząt Laboratoryjnych
ul. W.K. Roentgena 5,
02-785 Warszawa, Poland
e-mail: astrzałkowska@coi.waw.pl
mgajewska@coi.waw.pl