Number of piglets born and reared by sows with different number of mammary teats

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 52, 2013: 173-178
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013)

Number of piglets born and reared by sows with different number of mammary teats

ANNA REKIEL1, JUSTYNA WIĘCEK1, MARTA PARUCH1, JAROSŁAW PTAK2, TADEUSZ BLICHARSKI2
1Department of Pigs Breeding, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
2Polish Pig Breeders' and Producers' Association "POLSUS"

Abstract: The purpose of the studies was to determine the number of piglets born (NPB) and reared until 21 day (NPR) by the sows of Polish Landrace and Polish Large White breeds, differing in the number of teats. For calculations, the results from breeding pig houses of the Mazovian region, collected during the years 2004-2009, were employed. Three groups of females were distinguished for the particular breeds: those ones, possessing 14, 15 or 16 teats. The number of records for Polish Large White was equal to 1,019 and for Polish Land-race, it was 1,732. The statistically confirmed differences were revealed in respect of NPB by the groups of females, possessing 14, 15 or 16 teats (P < 0.01) and NPR until the age of 3 weeks by the sows of the same breed, possessing 14 or 15 teats (P < 0.05). The differences in NPB and NPR in the sows which possessed 14, 15 or 16 teats were not statistically confirmed (P < 0.05). Any univo-cal relationships between the deaths of the piglets until 21 day of life and the number of teats in the sows of the examined breeds were not found; the level of losses varied from 10.60 to 12.65%. The obtained results indicate that the number of teats in the sows may affect the results of rearing the piglet until 21 day. The access to mother milk is not, however, the only one indicators of success in rearing of the progeny.

Key words: sows, number of teats, born piglets, reared piglets

Streszczenie: Liczba prosiąt urodzonych i odchowanych przez lochy o różnej liczbie gruczołów sutkowych. Celem badań było określenie liczby prosiąt urodzonych (LPU) i odchowanych do 21. dnia (LPO) przez lochy rasy PBZ i WBP, różniące się liczbą gruczołów sutkowych. Do obliczeń posłużyły wyniki z chlewni zarodowych rejonu mazowieckiego zgromadzone w latach 2004-2009. Wyróżniono dla ras po trzy grupy samic, tj. mających 14, 15 lub 16 sutków. Liczba rekordów dla rasy WBP wyniosła 1019, a dla rasy PBZ 1732. Różnice potwierdzone statystycznie wykazano w LPU przez grupy loch PBZ mające 14, 15 lub 16 sutków (P < 0,01) i w LPO do wieku 3 tygodni przez lochy tej rasy mające 14 lub 15 sutków (P < 0,05). Różnice w LPU i LPO przez lochy WBP, które miały 14, 15 lub 16 sutków nie zostały potwierdzone statystycznie (P > 0,05). Nie stwierdzono jednoznacznych zależności między upadkami prosiąt do 21. dnia życia a liczbą sutków u macior badanych ras; poziom strat wahał się od 10,60 do 12,65%. Uzyskane wyniki wskazują, że liczba sutków u loch może wpływać na wyniki odchowu prosiąt do 21. dnia. Dostęp do pokarmu matki nie jest jednak jedynym wyznacznikiem powodzenia w odchowie potomstwa.

Please use the following format to cite the selected article:
REKIEL A., WIĘCEK J., PARUCH M., PTAK J., BLICHARSKI T. Number of piglets born and reared by sows with different number of mammary teats. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013: 173-178

Authors’ addresses:
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa Poland
e-mail: anna_rekiel@sggw.pl