Polymorphism of insulin-like growth factor IGF-1 in position 211 in national sheep breeds with carped wool compared to Polish Merino and European Muflon (Ovis aries musimon)

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 52, 2013: 157-160
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013)

Polymorphism of insulin-like growth factor IGF-1 in position 211 in national sheep breeds with carped wool compared to Polish Merino and European Muflon (Ovis aries musimon)

ROMAN NIŻNIKOWSKI, GRZEGORZ CZUB, KRZYSZTOF GŁOWACZ, MARCIN ŚWIĄTEK, MAGDALENA ŚLĘZAK
Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Research was carried out on 1,684 sheep (1,093 F and 591 M) originating from European Mouflon (Ovis aries musimon), its hybrids with Polish heat sheep and four sheep breeds that are characterized by a mixed wool compared to Polish Merino. All animals were subjected to gene identification factor insulin-IGF-1, in the assessment of allele C and T. In conclusion it should be noted that in the 7 examined breed groups sheep showed no polymorphism alleles and genotypes of insulin-like factor gene IGF-1, limiting its scope to determine the C allele and genotype CC. This result indicates the need for further research in this area in "culture" sheep imported and adapted to Polish conditions and the production environment.

Key words: sheep, IGF-1, distribution of alleles and genotypes

Streszczenie: Polimorfizm genu czynnika insulinopodobnego IGF-1 w pozycji 211 u krajowych owiec o wełnie mieszanej w porównaniu do merynosa polskiego i muflona europejskiego (Ovis aries musimon). Badania przeprowadzono na materiale 1684 owiec (1093 samic i 591 samców) pochodzących od muflona europejskiego (Ovis aries musimon), jego mieszańców z wrzosówką oraz czterech ras owiec charakteryzujących się okrywą wełnistą mieszaną porównywanych do merynosa polskiego. Wszystkie zwierzęta poddane były identyfikacji genu czynnika insulinopodobnego IGF-1, w zakresie oceny występowania alleli C i T. Podsumowując, należy stwierdzić, iż u badanych 7 grup rasowych owiec nie wykazano polimorfizmu występowania alleli i genotypów genu czynnika insulinopodobnego IGF-1, ograniczając jego zakres do ustalenie jedynie do allelu C i genotypu CC. Wynik ten wskazuje na potrzeby przeprowadzenia dalszych badań z tego zakresu u owiec kulturalnych pochodzących z importu i adaptowanych w polskich warunkach środowiska produkcyjnego.

Please use the following format to cite the selected article:
NIŻNIKOWSKI R., CZUB G., GŁOWACZ K., ŚWIĄTEK M., ŚLĘZAK M. Polymorphism of insulin like growth factor IGF-1 in position 211 in national sheep breeds with carped wool compared to Polish Merino and European Muflon (Ovis aries musimon).  Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013: 157-160

Authors’ addresses:
Roman Niżnikowski
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: roman_niznikowski@sggw.pl