Carbon synthetized by RF PACVD method enhances the activity of antioxidants

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 52, 2013: 151-156
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013)

Carbon synthetized by RF PACVD method enhances the activity of antioxidants

TOMASZ NIEMIEC1 , MACIEJ SZMIDT2, ANNA KRUK-ROSZKOWSKA1, EWA SAWOSZ-CHWALIBÓG1, KATARZYNA MITURA3
1Department of Animal Nutrition and Feed Science, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
2Department of Morphologic Sciences, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
3Department of Radiology and Radiotherapy Fundamentals, Koszalin University of Technology

Abstract: The aim of the presented study was to evaluate the reductive activity of antioxidants in the presence of carbon manufactured by Radio Frequency Plasma Activated Chemical Vapor Deposition method (RF PACVD). 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) method was employed to estimate antioxidants reductive potential. Based on the experimental results, the antioxidant activity of carbon colloid was not confirmed. Nevertheless the reductive activity of antioxidants measured in time manner, in the presence of carbon, was significantly elevated comparing to the antioxidants alone. The presented results suggest that the surface of carbon syn-thetized by RF PACVD method suspended in water, creates more friendly reductive environment for antioxidants with hydroxyl groups (ascorbic acid - AA and butylated hydroxyanisole - BHA) then with sulfhydryl groups (glutathione - GSH).

Key words: carbon powder particles, RF PACVD method, antioxidant, ascorbic acid, BHA, glutathione, DPPH

Streszczenie: Węgiel wytworzony metodą RF PACVD zwiększa aktywność antyoksydantów. Celem doświadczenia było zbadanie aktywności redukującej wybranych antyoksydantów (kwasu askorbinowego, butylowanego hydroksyanizolu i glutationu) w obecności cząstek węgla wytworzonego metodą RF PACVD testem DPPH. Test ten polega na pomiarze kinetyki reakcji między przeciwutleniaczem a wolnymi rodnikami. Im skuteczniejszy przeciwutleniacz, tym stała szybkości powstawania zredukowanej formy difeny-lopikrylohydrazyny (DPPH-H) jest większa. Jakkolwiek nie stwierdzono aktywności redukującej hydrokoloidu węgla RF PACVD to jednak rozpuszczone w nim antyoksydanty istotnie zwiększyły swój potencjał redukujący w porównaniu do próbek zawierających czysty antyoksydant. Uzyskane wyniki sugerują, że cząstki węgla RF PACVD zawieszone w wodzie stwarzają korzystne środowisko dla aktywności związków redukujących z aktywną grupą hydroksylową (AA i BHA), ale nie dla związków z grupą sulfhydry-lową (GSH).

Please use the following format to cite the selected article:
NIEMIEC T., SZMIDT M., KRUK-ROSZKOWSKA A., SAWOSZ-CHWALIBÓG E., MITURA K. Carbon synthetized by RF PACVD method enhances the ac­tivity of antioxidants. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013: 151-156

Authors’ addresses:
Tomasz Niemiec, Anna Kruk-Roszkowska, Ewa Sawosz-Chwalibóg
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej
ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa Poland
e-mail: tomasz_niemiec@sggw.pl

Katarzyna Mitura
Instytut Technologii i Edukacji Politechniki Koszalińskiej
Katedra Radiologii i Radioterapii Materiałowej
ul. Śniadeckich 2,
75-453 Koszalin
e-mail: katarzyna.mitura@tu.koszalin.pl

Maciej Szmidt
Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW
Katedra Nauk Morfologicznych
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
Poland
e-mail: maciej_szmidt@sggw.pl